Shifa-sykehuset, Gaza by

Artikkel

Disse bildene med bildetekster har Tidsskriftet fått tilsendt fra legene Mads Gilbert og Erik Fosse i NORWAC 4. januar. NORWAC (The Norwegian Aid Committee) er en humanitær stiftelse grunnlagt i 1983. Med bidrag fra private givere og norske myndigheter driver organisasjonen medisinsk hjelpearbeid.

Død etter rakettangrep, 15 år. Alle foto NORWAC 2009

Svær sprengningsskade

Mottak av bombeskadede

To operasjoner på ett operasjonsrom

Dødelig skade etter rakettangrep, 15 år

Anbefalte artikler