Les mer om ...

Artikkel

Dyr gips ved skafoidbrudd

Konvensjonell røntgenundersøkelse like etter en håndskade er lite sensitivt for brudd i båtbeinet – os scaphoideum. Tidlig behandling er viktig for god tilheling, og man gipslegger gjerne på klinisk mistanke, selv om røntgenundersøkelsen er negativ. Mange må derfor gå med gips unødvendig, og dette medfører trolig ekstra utgifter for samfunnet i form av høyere sykmeldingskostnader. Er tidlig MR og perkutan operasjon mer kostnadseffektivt?

Håndrotsbrudd – på tide med ny praksis!

Gips ved mistanke om skafoidfraktur

Behandling av fraktur i handrota

Grundig om frakturbiologi og osteosynteser ved håndfrakturer

Et vanlig symptom med en uvanlig årsak

Tungpust er en klinisk problemstilling med mange differensialdiagnoser. I spalten Noe å lære av kan du lese om en tidligere stort sett frisk mann i 60-årene som kom til den lokale lungepoliklinikken på grunn av betydelig tungpust. Ved klinisk undersøkelse fant man leppe- og neglesengcyanose og en systolisk bilyd, mens lungeauskultasjon var upåfallende.

En mann i 60-årene med tungpust og hypoksemi

Hjertesykdom med sjelden årsak

Nyresvikt og MR-kontrastmiddel

Nefrogen systemisk fibrose er en sjelden tilstand som er satt i sammenheng med bruk av MR-kontrastmidler med gadolinium hos pasienter med redusert nyrefunksjon. Sykdommen, som gir høy sykelighet og dødelighet, ble første gang beskrevet i 2000. Siden er retningslinjene for bruk av gadoliniumkontrastmidler ved nyresvikt blitt mer restriktive.

Nefrogen systemisk fibrose ved bruk av MR-kontrastmiddel

Økt salg av pregabalin

Pregabalin (Lyrica) er godkjent for behandling av perifer og sentral nevropatisk smerte, generalisert angstlidelse og som tilleggsbehandling ved partielle epileptiske anfall. Omsetningen av midlet har økt betydelig siden det kom på det norske markedet i 2004, mens antall brukere ikke har økt tilsvarende. I spalten Legemidler i praksis diskuteres noen mulige årsaker til diskrepansen.

Pregabalin og misbrukspotensial

– Helse handler om trygghet

Helseministeren mener trygghet og tilhørighet hører sammen og ønsker et tydeligere lokalt tyngdepunkt i helsetjenesten – en forsterket og forbedret kommunehelsetjeneste. «Mang vil få det my ber hvis dæm slæpp å reis på sjukehuset.» I dette nummer av Tidsskriftet blir Bjarne Håkon Hanssen portrettert. Namdølen er utdannet lærer og spesialpedagog og kan skilte med NM-bronse i judo.

Menneske og maktene

Anbefalte artikler