()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fedmeepidemi hos barn?

  Fedmeepidemi hos barn?

  Fedmeepidemien har nådd Norge, men forekomsten av fedme i ulike aldersgrupper er usikker. Nå viser forskere fra Tromsø at det ikke har vært noen endring i gjennomsnittlig kroppsmasseindeks hos fireåringer i perioden 1976 – 2005. Likevel er andelen overvektige jenter økende. Utviklingen beskrives som urovekkende og bør følges opp videre.

  Fedmeepidemien – vi må begynne med barna

  Utviklingen i kroppsmasseindeks hos fireåringer i Tromsø 1980 – 2005

  Flerumettede fettsyrer ved epilepsi?

  Flerumettede fettsyrer ved epilepsi?

  Ketogen diett brukes i behandling av barn med alvorlig epilepsi. Resultatene er gode. Flerumettede fettsyrer bidrar til noe av denne effekten. Kan disse fettsyrenes antiepileptiske egenskaper benyttes terapeutisk? Det er gjort flere dyreforsøk og én klinisk studie som viser at inntak av slike fettsyrer kan motvirke tendensen til epileptiske anfall. Men det er ikke sikkert påvist at flerumettede fettsyrer har anfallsreduserende effekt hos mennesker med epilepsi. Det er for tidlig å si om dette vil bli et fremtidig behandlingsalternativ, konkluderer forfatterne av en oversiktsartikkel.

  Flerumettede fettsyrer og epilepsi

  Portveneembolisering ved inoperable leversvulster

  Portveneembolisering ved inoperable leversvulster

  Radikal behandling er eneste mulighet for kurasjon ved maligne leversvulster. En viktig kontraindikasjon for kirurgi er utilstrekkelig restlever. Embolisering av portvenen kan indusere vekst av den friske delen av leveren og dermed gjøre planlagt leverreseksjon mulig. I perioden 2002 – 06 er 18 pasienter blitt behandlet med denne metoden ved Rikshospitalet. Resultatene er gode, men det kreves nøye utvelgelse av pasientene.

  Portveneembolisering før kirurgi av leversvulster

  Psykisk sykdom utelukker ikke somatisk årsak

  Psykisk sykdom utelukker ikke somatisk årsak

  Atferdsendring og vrangforestillinger hos unge er ofte et sikkert tegn på schizoid personlighet. Ved atypisk forløp av psykisk sykdom bør man vurdere andre differensialdiagnoser. I Noe å lære av beskrives denne gang en ung kvinne, og det viste seg at hos henne var det organiske årsaker til sykdomsbildet.

  En ung kvinne med bivirkninger av nevroleptika

  Påvisning av legemidler og rusmidler i hår

  Påvisning av legemidler og rusmidler i hår

  Håranalyser brukes stadig oftere i klinisk virksomhet. Mens påvisning av legemidler og rusmidler i blod og urin reflekterer et relativt nylig inntak, vil stoffer i hår i større grad avspeile et inntak over tid. Hårprøvetakingen er enkel og ikke-invasiv, og stoffene i håret er relativt stabile. Det er lav risiko for smitteoverføring og liten fare for manipulering med prøven.

  Bestemmelse av legemidler og rusmidler i hår

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media