Les mer om ...

Artikkel

Fastlegen og ruspasienten

Leger blir i økende grad involvert i behandling av rusmiddelmisbrukere. Substitusjonsbehandling med opiater, buprenorfin og metadon er et ledd i såkalt legemiddelassistert rehabilitering, og ansvaret for forskrivning og oppfølging av pasientene kan delegeres til fastlegen. En spørreundersøkelse viser at om lag halvparten av fastlegene er positive til substitusjonsbehandling, og nær to tredeler mener de er kompetente til å arbeide med ruspasienter.

Legen og den rusavhengige

Fastlegers syn på legemiddelassistert rehabilitering og rusreformen

Hepatitt C hos sprøytemisbrukere

Urene sprøyter er viktigste smittevei for hepatitt C blant rusmisbrukere. I Oslo har rene sprøyter vært lett tilgjengelige gjennom et offentlig program siden 1988, men spredningen av viruset ser ut til å fortsette. I 2002 hadde halvparten av 327 brukere av sprøytebussen i Oslo utviklet kronisk hepatitt C-infeksjon, mens hele fire av fem var blitt eksponert for viruset.

Risikofaktorer for hepatitt C-smitte blant sprøytemisbrukere

Gir passiv cannabisrøyking positiv urinprøve?

Cannabis er etter alkohol det hyppigst brukte rusmidlet i Norge. Positiv urinprøve står ikke alltid i samsvar med prøvegivers påstander om rusfrihet, og det spørres stadig om passiv røyking av cannabis kan gi utslag. Problemstillingen diskuteres i en oversiktsartikkel i dette nummer av Tidsskriftet

Passiv røyking av cannabis – hva skal vi tro?

Narkosens egen sykdom

En ung kvinne ble innlagt med mistanke om appendisitt. Under blindtarmsoperasjonen utviklet hun takykardi, høy endetidal CO₂ og muskelspasme. Dette kan blant annet indikere for «lett» narkose eller inadekvat smertelindring, men kan også være tegn på utvikling av en livstruende tilstand som anestesileger må kjenne til.

En 17 år gammel kvinne med akutt abdomen

Narkosens egen sykdom

Med hånden på magen

Napoleon Bonaparte blir ofte fremstilt med hånden plassert på magen. Skyldes dette en plagsom mage? Eller er det bare et kunstnerisk uttrykk? På Napoleons tid var dette en populær positur innen malerkunsten, og den franske keiseren var ikke den eneste som ble gjengitt med hånden på magen.

Napoleons mage

Anbefalte artikler