Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Gabor Czibik, ph.d. Mending the broken heart; the emerging concept of remote genetic cardioprotection by hypoxia-inducible factor 1 alpha. Utgår fra Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag. Disputas 12.12. 2008.

Bedømmelseskomité: Kirsti Ytrehus, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, Kristian Gundersen, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo, og Finn Olav Levy, Farmakologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veileder: Guro Valen.

Kari Lagesen, ph.d. Computational characterization of ribosomal RNAs in prokaryotes. Utgår fra Mikrobiologisk institutt. Disputas 12.12. 2008.

Bedømmelseskomité: Frank Glökner, Department of Molecular Ecology, Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Tyskland, Ingolf Nes, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, og Vessela Kristensen, Institutt for klinisk epidemiologi og molekylærbiologi (Epi-Gen), Akershus universitetssykehus.

Veileder: Torbjørn Rognes.

Morten Christoph Eike, ph.d. Genetics of type 1 diabetes with particular focus on the major histocompatibility complex. Utgår fra Immunologisk institutt, Rikshospitalet. Disputas 16.12. 2008.

Bedømmelseskomité: Bobby P. C. Koeleman, Section Complex Genetics, Department of Medical Genetics, University Medical Center, Utrecht, Nederland, Stephanie Le Hellard, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland universitetssykehus, og Michael Daws, Avdeling for anatomi, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Benedicte A. Lie, Dag E. Undlien og Erik Thorsby.

Wiggo Johan Sandberg, ph.d. The pathogenic role of tumor necrosis factor superfamily ligands in atherogenesis and plaque destabilization. Utgår fra Institutt for indremedisinsk forskning. Disputas 17.12. 2008.

Bedømmelseskomité: Jan Borén, Wallenberg Laboratory, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Terje Espevik, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Hilde I. Nebb, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Oslo.

Veileder: Pål Aukrust.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Einar Skulstad Davidsen, ph.d. The heart in haemochromatosis. Echocardiography at rest and during exercise. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 28.11. 2008.

Thomas Mildestvedt, ph.d. Motivating cardiac rehabilitation patients to maintain lifestyle changes. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 5.12. 2008.

Yngvar Krukhaug, ph.d. Operative treatment of distal radius fracture. A clinical and experimental study. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Haukeland universitetssykehus. Disputas 5.12. 2008.

Reidar Johan Pettersen, ph.d. Tetradecyl-thio-acetic acid as a potential novel drug for the prevention of coronary restenosis. Utgår fra Det medisinsk-odontologiske fakultet. Disputas 17.12. 2008.

NTNU

Ola M. Rygh, ph.d. 3D ultrasound based neuronavigation in neurosurgery. A Clinical Evaluation. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 4.12. 2008.

Bedømmelseskomité: Vera Van Velthoven, Universitätsklinikum Freiburg, Ole Jakob Elle, Universitetet i Oslo, og Lars Jacob Stovner, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Geirmund Unsgård.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Per M. Aslaksen, ph.d. Pain and placebo analgesia: the roles of emotions and gende. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 1.10. 2008.

Rafi Ahmad, ph.d. Regulator from vibrios: structure, function and biological role. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 17.10. 2008.

Anbefalte artikler