Ragnvald Bjørgaas Petersen Om forfatteren
Artikkel

Situasjonen i Gaza har opprørt en hel verden. De to legene Mads Gilbert og Erik Fosse har reist inn i området og ytt legehjelp til palestinere i en svært vanskelig situasjon. Dette har de gjort med fare for egen sikkerhet, og de fortjener respekt for risikoen de løper for å hjelpe mennesker rammet av krig.

Det bør likevel ikke være tvil om at de to også opptrer som politiske aktører i en konflikt mellom Israel og palestinere. Deres uttalelser fra området inneholder beskrivelser av den humanitære situasjonen blandet sammen med det som grenser til politisk agitasjon. Utsagn som at israelerne myrder for fote, at det ikke er snakk om en krig, men en systematisk bombing av sivile mål, massakre av sivile palestinere, og at Israel bryter folkeretten, er bare eksempler på hva de to har uttalt på fjernsyn de siste dagene.

Vi kan være glad for at det finnes folk som Mads Gilbert og Erik Fosse som er villig til å ta steget ut av vår trygge norske sykehushverdag for å jobbe i en situasjon preget av kaos og død. At helsearbeidere som de to også har et politisk engasjement, er både naturlig og forståelig.

Deres uttalelser om selve konflikten i Midtøsten må vi imidlertid ta for det de er: partsinnlegg i en konflikt hvor nyansene sjelden kommer frem og Israel oftest ikke vises noen forståelse.

Anbefalte artikler