Grundig om frakturbiologi og osteosynteser ved håndfrakturer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  DB, Herren

  L, Nagy

  DA, Campbell

  Osteosynthesis in the hand

  Current concepts. FESSH instructional course 2008. 176 s, tab, ill. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 126

  ISBN 978-3-8055-8542-2

  Denne engelskspråklige læreboken gir en fin oversikt over viktige aspekter rundt frakturbiologi og frakturtilheling, samt gjeldende retningslinjer og utviklingstrender av osteosynteser av håndfrakturer og frakturer som sådan. Den er en sammenskrivning av foredrag avholdt under et instruksjonskurs om samme tema under den europeiske håndkirurgiske foreningens (FESSH) årlige kongress i juni 2008. Den retter seg mot alle som behandler håndfrakturer, og da spesielt de som driver med operativ behandling.

  De 18 kapitlene er skrevet av ledende håndfrakturkirurger fra anerkjente institusjoner, og skaper således en bredde og en enhetlig fremstilling av hvor håndfrakturkirurgien står i dag ut fra både et biologisk og et teknologisk ståsted.

  Den første halvdelen vies til oppdateringen rundt viktige biologiske og mekaniske aspekter av frakturtilheling og frakturbehandling generelt, og er bokens styrke i forhold til annen litteratur om håndfrakturkirurgi. Mange av disse aspektene kan man kan ta med seg inn i ortopedien for øvrig. Viktige prinsipper illustereres med oversiktlige figurer. Denne delen starter med en beskrivelse av AO Surgery Reference, som er en fri Internett-tjeneste hvor man blant annet finner beskrivelse av operasjonsprosedyrer, hjelp til valg av behandlingsmetode og oversikt over gjeldende kliniske studier.

  Den andre halvdelen vies til den operative behandlingen, men fremstillingen konsentrerer seg om kun noen diagnoser/problemstillinger, og boken utgjør derfor ikke en lærebok i operativ håndfrakturkirurgi fra A – Å. Den tar ikke mål av seg til å gi behandlingsretningslinjer for annet enn det frakturtekniske, og således mangler råd om oppfølging og mulige komplikasjoner, spesielt om vekstforstyrrelser som følge av epifyseskiveskader. De praktiske frakturtekniske behandlingsprinsippene illustreres med røntgenbilder og vanlige foto. I denne andre delen er det kapitler om osteosyntese i replantasjonskirurgien, avstivning av håndleddet hos pasienter med revmatoid artritt, osteosynteser ved korrigerende osteotomi, osteosyntese av det voksende håndledd, bløtdelskomplikasjoner ved osteosynteser, behandlingsrasjonale for osteosynteser ved infeksjoner, komplekst regionalt smertesyndrom, behandlingsmål av distale radiusfrakturer, samt et avsluttende kapittel om behandlingstips ved osteosynteser.

  Samtlige kapitler har omfattende referanseliste. Det forekommer et par mindre feilbetegnelser, blant annet omtaler man komplekst regionalt smertesyndrom som kronisk regionalt smertesyndrom. Omfanget av slike feilbetegnelser er imidlertid lite.

  Boken synes å leve opp til FESSHs målsetting om kvalitetsheving i håndkirurgien. Den gir etter mitt skjønn en fin oversikt over hvor langt man har kommet i forståelsen av frakturbiologi, utviklingen innen håndosteosynteser, og gir samtidig en fin oppdatering av generelle forhold som man også kan bruke innen ortopedien for øvrig. Jeg kan anbefale den for leger som arbeider med ortopedi- og håndkirurgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media