Visepresidenten til ny jobb

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Visepresident i Legeforeningen, Bård Lilleeng, er headhuntet til stillingen som ny medisinsk og helsefaglig direktør i Helse Sør-Øst.

Bård Lilleeng. Foto Legeforeningen

Visepresidenten har derfor trukket seg som visepresident og øvrige verv utgått fra sentralstyret.

– Det er svært gledelig at Bård Lilleeng har fått denne stillingen. Det er en anerkjennelse av hans faglige kvalifikasjoner og en anerkjennelse av den kompetanse han har vist i jobben som visepresident i foreningen, sier president Torunn Janbu. Det er inspirerende å se at tillitsvalgte når toppjobber i helse-Norge. Vi har flere eksempler på dette, sier hun.

Første vararepresentant Cecilie Risøe (f. 1952) rykker opp som fast medlem av sentralstyret ut denne perioden. Hun er seksjonsoverlege ved hjertemedisinsk avdeling, Rikshospitalet og dr.med. fra 1994. Hun er leder av Norsk Cardiologisk Selskap.

Cecilie Risøe. Foto privat

Risøe har deltatt i flere råd og utvalg i Legeforeningen, blant annet i profilutvalget som utarbeidet Legeforeningens nye designprogram. Hun leder arbeidsgruppen «Leger i ledelse» som nettopp har avgitt rapport til sentralstyret. Risøe er delegat til Legeforeningens landsstyremøte som representant for de fagmedisinske foreninger. Av oppgaver hun er interessert i kan spesielt nevnes medisinske kvalitetsregistre og prioriteringer i helsetjenesten. Hun har ellers et stort engasjement vedrørende leger og ledelse. Risøe har to barn som begge er medisinstudenter.

– Vi får en svært god representant i sentralstyret med Cecilie Risøe, og jeg gleder meg til å arbeide sammen med henne i det teamet sentralstyret utgjør, sier Legeforeningens president.

Anbefalte artikler