Vellykket gjennombruddsprosjekt

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

24 sykehjem har i løpet av 2008 deltatt i gjennombruddsprosjekt for sykehjemsmedisin med gode erfaringer.

Gjennombruddsprosjekt for sykehjemsmedisin 2008 har hatt en tidsramme på ni måneder. Prosjektet har hatt en bred målgruppe der det er blitt lagt stor vekt på tverrfaglighet og brukermedvirkning (1). I prosjektet har det inngått tre forbedringsseminarer og to telefonkonferanser. Arbeidsgruppene for prosjektet har sprunget ut av 24 sykehjem og bo- og omsorgssentre i 16 fylker. Disse har levert gruppevise statusrapporter og sluttrapporter samt posterpresentasjoner under de to siste samlingene.

Resultatene fra prosjektet er gode og de involverte institusjonene har langt på vei klart å oppnå et faglig løft og bedre tilbud for sine pasienter. Et gjennombruddsprosjekt er en systematisk fremgangsmåte og en verktøykasse for forbedringsarbeid. Det forener læring og forbedring på individ- og organisasjonsnivå og anvender system- og prosessforståelse for bedre praksis der man vet det er et gap mellom oppnåelige resultater og faktiske resultater. Målet er at de gode resultatene skal ha spredningspotensiale for sykehjemsmedisinen som sådan.

Frøya sykehjem er blant de sykehjemmene som kan vise til en signifikant positiv forskjell. Her har man registrert 50 % reduksjon i tid hvor beboerne har hatt uønsket adferd eller motorisk uro. Tiltakene man har iverksatt er mer fysisk aktivitet i form av turgåing og sittedans, høytlesning ved hjelp av leseombud og pleiepersonalet og individualisert musikk sammen med kulturskolen. Frøya sykehjem ble også premiert for beste posterpresentasjon.

Anbefalte artikler