Nye prioriteringsveiledere

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Veilederne skal bidra til at pasientene prioriteres likere, uavhengig av geografi og gjøre det lettere for sykehusene å prioritere de sykeste.

Bjørn Guldvog overrakte statssekretær Ellen Pedersen de fem første prioriteringsveilederne. Foto Knut E. Braaten

– Dette har vi ventet på i spenning. Veilederne vil være et viktig verktøy for å gjøre helsetjenesten bedre, uten at det nødvendigvis koster mer. Det er store geografiske forskjeller i Helse-Norge, og dette er et skritt på veien til å få et likere og mer helhetlig tilbud, sa statssekretær Ellen Pedersen da hun fikk overrakt de fem første av i alt 32 prioriteringsveiledere under en lansering i Helsedirektoratet i desember 2008.

De siste årene er det kommet flere rapporter som dokumenterer at behandlingstilbudet i sykehus i stor grad er avhengig av hvor i landet du bor og hvilken lege som vurderer deg. I november slo Riksrevisjonen fast at det er helt tilfeldig hvilke av de psykisk syke som får hjelp.

– Prioriteringer er ikke nytt for leger. Vi gjør det hver eneste dag ut fra faglighet, etiske refleksjoner og ressurser. Men veilederne er viktige i arbeidet for å gi rett diagnostikk og behandling til rett tid. Vi tror dette vil oppfattes som et godt hjelpemiddel i prioriteringsarbeidet og bidra til at sykehuslegene kan ta beslutninger med større grad av trygghet. Det vil også bli viktig å informere fastlegene, som henviser pasientene, om veilederne, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene har samarbeidet om å utvikle prioriteringsveilederne innenfor fagområder/spesialiteter som gir anbefalinger om rettighetsstatus og frister til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen og brukerorganisasjoner har bidratt aktivt i hele prosessen.

– Prioritering har vært en hodepine for alle i helsetjenesten. Med prioriteringsveilederne skal vi sikre at de sykeste får hjelp først og at de som trenger det mest får behandling i tide. Det viktigste er at ventetiden ikke blir for lang for de med alvorlige sykdommer, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

Ved årsskiftet vil ytterligere ni veiledere være ferdig, og innen utgangen av 2009 er målet at alle medisinske fagfelt skal ha en prioriteringsveileder.

Anbefalte artikler