Håp i kampen mot malaria

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Antall malariatilfeller og dødsfall er blitt betydelig redusert i Gambia. Dette er hovedsaklig på grunn en stor økning i finansiering av malariaprogrammer og intervensjoner for å beskytte gravide kvinner og barn. Dette gir håp om en gang å utrydde malaria som helseproblem.

  Det er konklusjonen til forfatterne av en retrospektiv analyse publisert i The Lancet (1). De fant at fra 2003 – 07 sank antall malariapositive blodprøver med 82 %, 85 %, 73 % og 50 % ved fire sykehus. Antall sykehusinnleggelser på grunn av malaria sank med 74 %, 69 % og 27 % ved tre sykehus i samme periode. Gjennomsnittsalder for barn innlagt med malaria økte fra 3,9 år til 5,6 år.

  – Det viktigste tiltaket for å forebygge malaria har vært en økning i dekning av malarianett, med mer enn en tredobling for barn under fem år, til 49 % fra 2000 til 2006, sier David Conway, en av forfatterne av studien.

  – Til tross for disse lovende resultatene er malaria fortsatt en risiko i Gambia. Skal utrydning være mulig i denne delen av Afrika, trengs videre investering i nåværende tiltak og utvikling av nye våpen, som en vaksine for å gi immunitet.

  I begynnelsen av november diskuterte man i FNs miljøprogram mulige nye tiltak som et alternativ til sprøyting med diklordifenyltrikloretan (DDT) (2). DDT er en av 12 substanser som er kontrollert under Stockholm-konvensjonen på grunn av den skadelige effekten på miljøet og kan også være skadelig for mennesker. DDT blir likevel fortsatt brukt for innendørs sprøyting mot mygg.

  Målet for møtet var å finne miljøvennlige alternativer til DDT som kan utvikles og distribueres til land og områder hvor malaria er endemisk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media