Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Karl Evang-prisen til Berit Schei

  Karl Evang-prisen til Berit Schei

  Professor Berit Schei (f. 1950) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (NTNU) får Karl Evang-prisen 2008 for sitt arbeid med å hindre vold mot kvinner og barn. Prisen er på 50 000 kroner og deles ut hvert år til en person eller organisasjon som har gjort en fortjenstfull innsats for å fremme folkehelsen, rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten eller annet helsefremmende arbeid. Det skal legges betydelig vekt på at den som mottar prisen har ytt en innsats som er ekstraordinær i forhold til hva som kan forventes. Komiteen som deler ut prisen er oppnevnt av Statens helsetilsyn.

  Berit Schei er leder ved Voldtektsmottaket ved Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital, som hun var med på å starte opp i 1998, og hun er overlege i gynekologi i en bistilling ved Kvinneklinikken. Hun var også en av initiativtakerne til Enhet for voldsutsatte voksne og barn (Overgrepsenheten) ved sykehuset. Schei har skrevet flere lærebøker innen kvinnehelse, og hun arbeider både nasjonalt og internasjonalt for voldtatte kvinner. Blant annet har hun jobbet med internasjonalt krisearbeid for traumatiserte kvinner i Libanon, Bosnia og Kosovo.

  Europeisk toppstipend til Moser og Lund

  Europeisk toppstipend til Moser og Lund

  Professor Eiliv Lund (f. 1947) og professor Edvard Moser (f. 1962) tildeles det prestisjetunge Advanced Investigators Grants fra European Research Council (ERC). ERC er en del av EUs 7. rammeprogram for forskning, og det er første gang stipendet deles ut. Hvert av stipendene er på nærmere 20 millioner kroner fordelt over fem år, og kan søkes av fremragende etablerte forskningsledere innen alle fagområder, uansett nasjonalitet, alder og nåværende lokalisering. Prosjektene må dessuten være usedvanlig ambisiøse, nytenkende og ukonvensjonelle, skriver Forskningsrådet.

  Eiliv Lund er professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø og leder for prosjektet Kvinner og kreft. Prosjektet har 172 000 norske deltakere og en biobank med 50 000 spesielle blodprøver og nedfrosset vev fra brystkreftsvulster. Søknaden til ERC omhandlet spesielt en mindre del av prosjektet, som blant annet undersøker om genuttrykk kan ha betydning for risikoen for kreft.

  Edvard Moser er professor og leder for Kavli-instituttet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han får støtte til et prosjekt som skal finne ut hvordan kompliserte mentale fenomen som hukommelse, stedsans og beslutninger oppstår i samspillet mellom millioner av nerveceller. På sikt kan dette bidra til behandling av sykdommer der hjernen er angrepet.

  Kongens gull til Sparr

  Kongens gull til Sparr

  Overlege Sigurd Sparr (f. 1941) ved Geriatrisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull for sin innsats som frivillig i Nasjonalforeningen for folkehelsen gjennom 30 år.

  Sparr er spesialist i indremedisin, kardiologi og geriatri. Han har vært aktiv i Nasjonalforeningen for folkehelsen siden 1978, da han ble valgt inn i Hjerte- og karrådet. Her var han medlem til 1986 og var sentral i opplysningsarbeidet om forebygging av hjerte- og karsykdommer i Finnmark. Han tok også initiativ til lokale tiltak. I 1988 ble han leder for Nasjonalforeningens Råd for eldre, hvor han jobbet for opprettelsen av et eget utvalg for demens. Dette resulterte etter hvert i Nasjonalforeningen Demensforbundet – Rådet for demens, hvor han nå er leder. Han er medlem i Nasjonalforeningens sentralstyre, leder for Norsk Alzheimerforening, og han sitter i styret for organisasjonen Alzheimer Europe.

  Sparr har gjort en betydelig innsats når det gjelder Alzheimers sykdom og andre demenssykdommer, både nasjonalt og internasjonalt, skriver Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har blant annet vært en pådriver i prosjektet Samer – demens og pårørendearbeid, noe som har ført til en større åpenhet om demens i de samiske områdene.

  Ny direktør ved Rikshospitalet

  Ny direktør ved Rikshospitalet

  Morten Reymert (f. 1951) er ansatt som ny administrerende direktør ved Rikshospitalet. Reymert har vært konstituert i stillingen siden februar 2008, da daværende direktør Åge Danielsen ble sparket av styret. Styret mente det var kritikkverdig at Danielsen iverksatte forberedelser til bygging av sykehotell på Radiumhospitalet uten at godkjenning og finansiering var på plass.

  Morten Reymert har økonomisk utdanning og bred arbeidserfaring fra flere departementer og OECD. Han har vært økonomidirektør ved Rikshospitalet siden 2000.

  Ny direktør i Helse Fonna

  Ny direktør i Helse Fonna

  Kari Ugland (f. 1954) er ansatt som ny administrerende direktør for Helse Fonna. Ugland har vært konstituert i stillingen siden mars 2008, da daværende direktør Johannes Kolnes trakk seg fra stillingen. Ugland var tidligere direktør for Kirurgisk klinikk i Helse Fonna.

  Konstituert direktør ved Aker universitetssykehus

  Konstituert direktør ved Aker universitetssykehus

  Administrerende direktør ved sykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir (f. 1958), starter i disse dager i sin nye stilling som direktør ved Islands største medisinske institusjon, universitetssykehuset Landspitali. Mens styret ved Aker universitetssykehus arbeider med å finne Gunnlaugsdottirs etterfølger er Stein-Are Agledal (f. 1955) konstituert direktør. Agledal kommer fra stillingen som administrerende direktør ved Psykiatrien i Vestfold. Tidligere har han vært økonomisjef ved Sandefjord sykehus i fire år og sykepleier ved medisinsk avdeling ved det samme sykehuset i sju år. I tillegg til sykepleierutdanning har han bedriftsøkonomutdanning fra Handelshøyskolen BI. Han er dessuten en hyppig benyttet foredragsholder innen saksområder som struktur, organisasjon, oppgavefordeling, samhandling og ledelse, skriver sykehuset i en pressemelding.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media