Nevroendokrine svulsters epidemiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forekomsten av nevroendokrine svulster øker både i Norge og USA.

  Nevroendokrine tumorer ble tidligere kalt karsinoider. Disse svulstene utgår fra nevroendokrine celler, er relativt sjeldne og produserer ofte substanser som gir opphav til spesifikke kliniske symptomer som ved karsinoid syndrom.

  Det gastromedisinske miljøet i Trondheim har lenge drevet forskning innen nevroendokrinologi. Vi ønsket derfor å kartlegge forekomsten av nevroendokrine tumorer (1). Et samarbeid med Yale University gjorde at forekomsten av slike tumorer i Norge og USA kunne sammenliknes. Data ble samlet fra Kreftregisteret og Surveillance, Epidemiology and End Results program ved National Cancer Institute.

  Insidensen av nevroendokrine tumorer har økt med 72 % i Norge og 40 % i USA fra 1993 – 97 til 2000 – 04. Den vanligste lokalisasjonen var lunge i USA (1,42 per 100 000) og tynntarm i Norge (0,81 per 100 000). I den svarte befolkningen i USA var det en betydelig høyere (50 %) samlet insidens av nevroendokrine tumorer sammenliknet med den hvite. Det var økt forekomst (30 %) i tynntarm hos menn sammenliknet med kvinner i alle populasjonene. Disse svulstene har som gruppe tidligere blitt vurdert som relativt godartede, men vi fant nå en samlet observert femårsoverlevelse på kun 55 %. Høyest femårsoverlevelse ble registrert ved svulster i rectum (74 – 88 %) og lavest i prostata (0 – 23 %).

  Årsaken til den økende forekomsten av disse svulstene er uklar, men er sannsynligvis delvis relatert til bruk av mer sensitiv diagnostikk og økt oppmerksomhet blant klinikere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media