Internett-diskusjoner om bekkenløsning

Eva Haukeland Fredriksen Om forfatteren
Artikkel

Bekkenløsing diskuteres mye på Internett. Kvinner drøfter diagnoser og utveksler erfaringer og råd om avlastning, helsebekymringer, ytelsesforventninger og overbelastning.

I Norge er 60 % av de gravide sykmeldt i perioder under svangerskapet, mange pga. bekkenrelaterte smerter. Vi ønsket å undersøke fenomenet ut fra kvinnenes perspektiv og har analysert hvordan kvinner diskuterer bekkenplager og mestring av hverdagen på Internett (1).

Omtrent halvparten av norske gravide er brukere av nettstedet barnimagen.com. Materialet i vår studie er bekkenløsningsdebatten på dette nettstedet i 2005. Den består av ca. 1 650 anonyme innlegg. Bekymrede gravide diskuterer symptomer og smerter og søker råd om hvordan de best kan ta vare på helsen samtidig som de skal mestre hverdagen. Bekymringene blir møtt med diagnoser, råd og støtte fra kvinner som gir veiledning ut fra egne erfaringer.

Når de forteller om bekkensmertene, trekker de ofte frem at de har presset seg for mye. Bekkenrelaterte smerter i svangerskapet fremstår i stor grad som en uforutsigbar og potensielt invalidiserende tilstand som krever tidlig og kyndig behandling, avlastning og hvile. En del kvinner føler seg avvist av helsevesenet, som har møtt dem med å bagatellisere bekkenplagene som «normale» plager. Derfor søker de støtte fra likesinnede for å fremstå som troverdige pasienter med reelle behov for avlastning eller sykmelding. Støtten de får på Internett, brukes til å rettferdiggjøre behovet for avlastning i svangerskapet.

Synspunktene og erfaringene som fremkommer i denne studien er et uttrykk for de gravides sårbare posisjon og har relevans for både klinisk praksis og norsk svangerskapspolitikk.

Anbefalte artikler