Pen bok man kan greie seg uten

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cernea, CR

  Pearls and pitfalls in head and neck surgery

  Practical tips to minimize complications. 216 s, tab. Basel: Karger, 2008. Pris CHF 149

  ISBN 978-3-8055-8425-8

  Velrenommerte hode-hals-kirurger gir her en beskrivelse som er kortfattet og «to the point» av de fleste vanlige inngrep på svulster og svulstliknende tilstander i hode- og halsregionen. Det er meget god og oversiktlig redigering og layout. Hvert tema er omtalt på dobbeltsider og inkluderer relevante referanser.

  Pearls and pitfalls in head and neck surgery henvender seg til alle som har behandling av svulster og svulstliknende tilstander på halsen, i nesen og i bihulene som arbeidsfelt. Den er tiltenkt erfarne kirurger, men er særlig egnet for leger under spesialisering, spesielt øre-nese-hals-leger.

  Den skal ikke leses fra perm til perm, dette er ment som et oppslagsverk der man finner presis og kortfattet veiledning om spesielle forhold man må ta hensyn til for å oppnå et godt resultat og unngå sekvele og komplikasjoner. Det meste av innholdet vil være kjent for de fleste kirurger med erfaring fra inngrep på halsen og reseksjoner i nese/bihuler og er dessuten å finne i større lærebøker og operasjonsatlas. Man går følgelig ikke glipp av noe vesentlig om man ikke har tilgang til denne utgivelsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media