Drømmen, en e-post fra det ubevisste

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brudal, PJ

  Brudal, LF.

  Drømmens psykologi

  Ny forståelse og praktisk bruk av drøm. 192 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 269

  ISBN 978–82-450-0472-8

  Forfatterne henvender seg til dem som ønsker å forstå mer av sine drømmer og, som de skriver, til «helsearbeidere» som leger, psykologer, helsesøstre, jordmødre m.fl. Den skolerte psykoterapeut vil vel også benytte andre kilder. Ekteparet Brudal er erfarne psykologer med mange utgivelser bak seg. I 1996 kom Drømmepsykologi ut på Universitetsforlaget. Etter 12 år utgir Fagbokforlaget denne nye utgaven, Drømmens psykologi, en hendig, liten, innbundet bok uten tabeller eller illustrasjoner, men dessverre også uten stikkordregister.

  Del I er skrevet av Paul Brudal og inneholder utdrag fra moderne hjerneforskning om søvn og drømmer, videre fra antropologiens verden om den særegne drømmebearbeidingen hos senoifolket i Malaysia. Så følger et kapittel kalt Drømmens språk, om symboler og kategorisering av ulike typer drømmer. Men forstår man drømmene bedre ved å klassifisere dem etter innhold som dyr, fisk, hus eller tenner? Min erfaring går mer i retning av å forholde seg til følelsene og assosiasjonene drømmene iverksetter, noe forfatterne også er inne på.

  Lisbeth Brudal tar i Del II for seg hvordan drøm kan anvendes i behandling og i forebyggende arbeid. Paret mener selvfølgelig at drømmene betyr noe, har mening og kan brukes. De beste sidene er knyttet til forfatternes ståsted som psykoterapeuter. Metaforen om drømmen som e-post fra det ubevisste er tidsaktuell og har tilknytningspunkter til psykoanalysen. Freud la stor vekt på arbeidet med drømmer, slik det fortsatt gjøres i moderne psykodynamisk/psykoanalytisk terapi.

  I sin forskning fra helsestasjonsarbeid viste Lisbeth Brudal at drømmearbeid i svangerskapet kan være helsefremmende. Ved å snakke om innholdet fikk de gravide kontakt med ubevisste negative følelser og ambivalens, slik at disse ble mer bevisste og tilgjengelig for bearbeiding. Dermed ble sykeligheten, målt i sykmeldingsdager, redusert i forhold til sykeligheten i en kontrollgruppe. Det skal også nevnes at i et senere kapittel berøres drøm brukt innen palliativ behandling.

  Forfatterne fortjener ros for å skrive om psykologiske temaer og fenomener for så vel allmennheten som fagfolk. Drømmene er for mange fascinerende og gåtefulle og for oss psykoterapeuter gjerne grunnlag for viktig samarbeid med våre pasienter. Drømmens psykologi gir et greit bilde av hvordan drømmer kan oppfattes, forstås og håndteres, selv om bildet på enkelte områder kunne vært strammere komponert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media