Studenter støttet de streikende

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  De streikende akademikerne ved Lovisenberg Diakonale Sykehus opplever solid støtte fra kolleger, og også fra medisinstudenter.

  En gruppe medisinstudenter slo seg nylig sammen med de streikende utenfor hovedinngangen til sykehuset for å vise sin støtte. Til tross for at eksamen er like rundt hjørnet, fant studentene det nødvendig å ta turen bort til de streikende.

  – Det er viktige og prinsipielle krav som her står på spill og som også berører oss studenter. En god seniorpolitikk, forsvarlige hvilebestemmelser og en lønnsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet, er av grunnleggende betydning og må på plass, sier Lars Henrik Mariero, leder i Norsk medisinstudentforening Oslo (Nmf Oslo).

  For gruppene turnusleger og medisinstudenter med lisens, er det ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ikke gitt noen lønnsøkning i årets oppgjør. Dette gjør at sykehuset kommer dårligst ut på landsbasis for disse to gruppene, noe de fremmøtte studentene ser det som viktig å protestere på.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media