Streiken ved Lovisenberg

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Leger og annet helsepersonell gikk ut i streik ved Lovisenberg Diakonale Sykehus torsdag 6.11. 2008.

Nestleder i Akademikerne helse og legepresident Torunn Janbu appellerer til streikende utenfor Lovisenberg Diakonale Sykehus. Foto Knut E. Braaten

Akademikerne satt i mekling med arbeidsgiverforeningen Spekter hele dagen og natten før, men avstanden var ifølge meklingsmannen for stor til at han ville legge frem en skisse. Akademikerne var dermed i streik.

– Av hensyn til kvaliteten på helsetilbudet til pasientene, var det umulig for oss å akseptere tilbudet fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og Spekter. Vi har hatt tre hovedkrav i årets lønnsoppgjør: Forsvarlige hvilebestemmelser for helsepersonell, etablering av en god seniorpolitikk og en lønnsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet, sier forhandlingsleder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland.

Akademikerne beklager overfor de som er og vil bli, rammet av streiken.

– Men streiken setter ikke liv og helse i fare. All øyeblikkelig hjelp går som normalt, sier Frøyland.

Ti medlemmer av Akademikerne ble tatt ut i første streikeuttak. Ytterligere fire leger ble tatt ut ved opptrappingen onsdag 12.11. 2008. I skrivende stund pågår konflikten fortsatt og det er ingen kontakt mellom partene.

Les mer: www.legeforeningen.no

Anbefalte artikler