Kollektivavtalen reforhandles

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsedirektoratet overtar ansvaret for helserefusjonsordningen, og dermed også for legenes direkte oppgjørsordning, fra nyttår.

  Legeforeningen og Helsedirektoratet startet forhandlingene om kollektivavtalen torsdag 6.11. 2008. Avtalen skal bidra til forutsigbarhet og stabilitet i ordningen med direkte oppgjør mellom legene og oppgjørsenhetene innenfor Helsedirektoratet (HELFO).

  – Vi fikk en god og konstruktiv start på forhandlingene. Partene vil bygge på de felles interesser vi har i å få en best mulig oppgjørsordning, sier Anne Kjersti Befring, forhandlingsleder for Legeforeningen.

  Dagens kollektivavtale ble inngått i 2001 etter store utfordringer med den direkte oppgjørsordningen. «Aksjon riktig takstbruk» på 1990-tallet bidro til økt bevissthet om riktig taktsbruk. Det var positivt, men det ble også ble skapt en usikkerhet rundt risikoen med å ha direkte oppgjør med trygden for pasientbehandling. I 2001 ble det innført tiltak for å redusere denne usikkerheten. Et av disse var ordningen med jevnlige rutinekontroller. Dette er ikke fulgt opp i praksis på flere år.

  Formålet med kolektivavtalen er å regulere ordningen med direkte oppgjør mellom legen og trygdemyndighetene i henhold til folketrygdloven § 22-2 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege av 27.juni 2005 nr 776 § 2.

  – Dagens avtale, som nå blir sagt opp, er av mange grunner utdatert. Legeforeningen vil bidra til at avtalen gis et innhold som gir den direkte oppgjørsordningen legitimitet og stiller krav til saksbehandling som minsker risikoen for uriktige tilbakebetalingskrav, sier Befring. Hun viser til at dette både dreier som om forståelsen av takstene og hvordan de skal brukes, og om krav til å undersøke de faktiske forholdene.

  – Stortinget skal før jul ta stilling til nye lovregler i folketrygden som må følges opp i kollektivavtalen. Det gjelder særlig legenes mulighet til å få tilbakemelding om mulig uriktig takstbruk på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media