Enighet oppnådd ved Lovisenberg

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Streiken ved Lovisenberg Diakonale Sykehus ble avsluttet etter at partene kom til enighet i slutten av november.

Akademikerne helse og arbeidsgiverforeningen Spekter kom til enighet i morgentimene fredag 28.11. 2008. Da hadde streiken ved sykehuset vart i tre uker.

– Vi er tilfreds med at vi lyktes med å forhandle oss frem til enighet, sier forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland.

Akademikernes hovedkrav i oppgjøret har vært forsvarlige hvilebestemmelser, en god seniorpolitikk og en lønnsutvikling på linje med andre grupper i samfunnet.

– Alle forhandlinger innebærer å gi og ta. Vi fikk ikke gjennomslag for alle våre krav, men vi har fått en løsning vi kan leve med, sier Frøyland.

Målet for Akademikerne har hele tiden vært å løse konflikten gjennom forhandlinger og unngå tvungen lønnsnemnd. Frøyland er glad for at partene tok ansvar og at streiken ble avsluttet av hensyn til pasientene. Totalt har 19 medlemmer i Akademikerne vært i streik, fordelt på 17 leger, én psykolog og én samfunnsviter. Streikeomfanget har vært moderat og ansvarlig. All øyeblikkelig hjelp har hele tiden gått som normalt.

Anbefalte artikler