Vitenskapelig forskning på alternativ medisin

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studier av alternativ medisin er ofte små og ikke av god nok standard til å være pålitelige. National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM), en underavdeling av National Institutes of Health i USA forsøker å øke kvaliteten på forskningen innen dette området.

  Ifølge Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling bruker hele 48,8 % av den norske befolkningen en eller annen form for alternativ medisin (1). Men det er ofte mangel på kvalitetssikret informasjon om de forskjellige behandlingene. En analyse av 181 studier av teraupeutiske effekter av yoga viste mangelen på kvalitet i slike studier (2). I studiene ble det påstått at yoga kunne hjelpe mot alt fra astma, artritt, søvnløshet, høyt blodtrykk, kreft og depresjon. Men kun 40 % av studiene var randomiserte, kontrollerte studier og de fleste av disse var små, med 30 eller færre deltakere i hver gruppe.

  – Det er ganske nytt at rigorøse metoder blir brukt for å forske på disse helseterapiene, sier Josephine Briggs, direktør i NCCAM. – I en av studiene til NCCAM undersøker man om ginko biloba kan bremse utviklingen av Alzheimers sykdom. Den kliniske studien involverer sentre i California, Maryland, North Carolina og Pennsylvania, med over 3 000 deltakere over 75 år. En annen måte å bedre kliniske studier innen feltet på er å bedre produktuniformitet, mener Briggs. Laboratorier har funnet at opp imot 75 % av «ginko biloba»-produkter ikke inneholder den reklamerte mengden av den aktive ingrediensen. – Jeg tror at etter hvert som sensitiviteten av målene bedres, kommer vi til å gjøre en bedre jobb med å finne disse moderate men positive effektene, sier Briggs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media