Regulering av organtransplantasjon i Kina

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

I mars 2007 utferdiget den kinesiske regjeringen en ny forskrift, som blant annet innebærer at salg av organer ble ulovlig og straffes strengt (1). Altruisme bør være bakgrunnen for organdonasjon, ikke finansiell kompensasjon. Tilgangen på organer har ført til stor økning i «transplantasjonsturismen» – pasienter reiser fra andre land for å få transplantasjon i Kina. I juli 2007 bestemte så det kinesiske helsedepartementet at landets borgere skal prioriteres for organtransplantasjon, skriver Kinas visehelseminister Jiefu Huang i The Lancet (1).

I Kina kommer mer enn 90 % av transplanterte organer fra henrettede fanger, og dette er fortsatt lovlig ifølge den nye forskriften. Men disse fangenes rettigheter er blitt noe bedre sikret, blant annet med krav om skriftlig samtykke fra organgiveren. Om fangene virkelig har muligheten til å gjøre et fritt valg, er allikevel usikkert (2).

– Det langsiktige målet for sosial utvikling er å avskaffe dødsstraffen, men inntil da trengs det regler som beskytter fangenes rettigheter og ønsker og som gjør transplantasjonsprogrammet uavhengig av fengselssystemet, konkluderer Jiefu Huang.

Anbefalte artikler