()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fosterstørrelsen i andre trimester har betydning for fødselsvekt og svangerskapsvarighet. Små fostre har lavere fødselsvekt og svangerskapet er inntil 14 dager lengre enn for store fostre.

  Gjennomsnittlig svangerskapslengde beregnes å være 280 – 282 dager fra første dag i siste menstruasjon. Ultralydbiometri i andre trimester har vist seg å predikere termin bedre enn sikker siste menstruasjon. En mulig forklaring på dette er at fosterets vekst uttrykt som størrelse, er en tilleggsfaktor som bestemmer nedkomst.

  Studien omfattet 541 friske kvinner med sikre opplysninger om siste menstruasjon og spontan igangsetting av fødselen. Fostrene ble målt i andre trimester med hodeomkrets, mageomkrets og lårbeinslengde. Store fostre (z-skår 2,5) ble sammenliknet med små fostre (z-skår –2,5).

  Vi fant at små fostre hadde signifikant lengre svangerskap enn store fostre. For små fostre var svangerskapsvarighet målt ved hodeomkrets, mageomkrets og lårbeinslengde på henholdsvis 290, 289 og 288 dager, mens de tilsvarende verdiene for store fostre var 276, 277 og 278 dager. Ved å justere for forskjellen mellom datering ut fra siste menstruasjon og ultralyd, ble effekten av fosterets størrelse på svangerskapsvarighet omtrent halvert, men forble signifikant for mageomkrets (287 mot 280 dager) og for lårbeinslengde (286 mot 281 dager).

  Et lengre svangerskap hos fostre med langsommere vekst kompenserte ikke fullt ut for vektforskjellene. De som var små i andre trimester, var også små ved fødselen. Vi fant at små fostre (z-skår –2) var assosiert med signifikant lavere fødselsvekt sammenliknet med fostre med store mål (z-skår 2).

  Konklusjonen er at ultralyddatering av svangerskapet predikerer spontan fødsel bedre enn siste menstruasjon, men kamuflerer biologisk variasjon av vekst og svangerskapsvarighet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media