()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Er det trygt nok å føde hjemme?

  Er det trygt nok å føde hjemme?

  Forsvarligheten ved planlagte hjemmefødsler er omdiskutert. I Norge er det omtrent 150 slike fødsler i året. I dette nummer av Tidsskriftet presenteres en oversiktsartikkel om utfall etter planlagte hjemmefødsler. Det er ifølge forfatterne ikke grunnlag for å fraråde friske gravide å planlegge å føde hjemme. Praksisen med hjemmefødsler har vært lite regulert i Norge. Lederskribenten tar til orde for systematisk registrering og tilsyn.

  For noen er hjemme best

  Hjemmefødsler – trygt nok for mor og barn?

  Utfall etter planlagte hjemmefødsler

  Gastrointestinal endoskopi og blodplatehemmere

  Gastrointestinal endoskopi og blodplatehemmere

  Blødningsfare er en hyppig problemstilling ved endoskopiske inngrep i mage-tarm-kanalen. Det er ulike meninger om hvor stor risikoen er. En gruppe nedsatt av Norsk gastroenterologisk forening har gått gjennom litteratur om blødningsfare hos brukere av platehemmende medikamenter og kommer med sine anbefalinger.

  Bør blodplatehemmere seponeres før gastrointestinal endoskopi?

  Antibiotika og resistens

  Antibiotika og resistens

  Bakterier kan smitte fra dyr til mennesker og omvendt. Problemet med resistente dyrebakterier var aktuelt allerede i 1960-årene, blant annet fordi det ble påvist spredning av multiresistente Salmonella fra dyr til mennesker. I Norge har vi et gunstig forbruk av antibiotika til matproduserende dyr, og det er lav forekomst av resistens i bakterier fra disse dyrene. I dette nummer av Tidsskriftet fortsetter temaserien om antibiotika og resistens.

  Bakteriell resistens mot antibiotika

  Antibiotika til dyr og resistens hos bakterier fra dyr – betydning for menneskers helse

  Antibiotikaresistens i utviklingsland

  Antibiotikabehandling av fødende med gruppe B-streptokokker?

  Studentpraksis i allmennmedisin

  Studentpraksis i allmennmedisin

  Medisinstudentene i Oslo har en seks ukers praksisperiode i allmennmedisin. Tidligere har det vært vurdert å fjerne ordningen av økonomiske årsaker, men forslaget ble ikke vedtatt. Tall fra høsten 2007 tyder på at studentene får mengdetrening og ser bredden i faget.

  Praksisperiode i allmennmedisin under medisinstudiet

  Fistelrammede i Kongo

  Fistelrammede i Kongo

  Målet med Medisinstudentenes humanitæraksjon 2007 var å forebygge gynekologiske fistler og styrke behandlingstilbudet til fistelpasienter i Den demokratiske republikken Kongo. Noen av midlene har gått til å ferdigstille en ny avdeling med to operasjonssaler og hundre sengeplasser på Panzi sykehus i Bukavu.

  MedHum 2007 – hvordan har det gått?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media