Les mer om ...

Artikkel

Er det trygt nok å føde hjemme?

Forsvarligheten ved planlagte hjemmefødsler er omdiskutert. I Norge er det omtrent 150 slike fødsler i året. I dette nummer av Tidsskriftet presenteres en oversiktsartikkel om utfall etter planlagte hjemmefødsler. Det er ifølge forfatterne ikke grunnlag for å fraråde friske gravide å planlegge å føde hjemme. Praksisen med hjemmefødsler har vært lite regulert i Norge. Lederskribenten tar til orde for systematisk registrering og tilsyn.

For noen er hjemme best

Hjemmefødsler – trygt nok for mor og barn?

Utfall etter planlagte hjemmefødsler

Gastrointestinal endoskopi og blodplatehemmere

Blødningsfare er en hyppig problemstilling ved endoskopiske inngrep i mage-tarm-kanalen. Det er ulike meninger om hvor stor risikoen er. En gruppe nedsatt av Norsk gastroenterologisk forening har gått gjennom litteratur om blødningsfare hos brukere av platehemmende medikamenter og kommer med sine anbefalinger.

Bør blodplatehemmere seponeres før gastrointestinal endoskopi?

Antibiotika og resistens

Bakterier kan smitte fra dyr til mennesker og omvendt. Problemet med resistente dyrebakterier var aktuelt allerede i 1960-årene, blant annet fordi det ble påvist spredning av multiresistente Salmonella fra dyr til mennesker. I Norge har vi et gunstig forbruk av antibiotika til matproduserende dyr, og det er lav forekomst av resistens i bakterier fra disse dyrene. I dette nummer av Tidsskriftet fortsetter temaserien om antibiotika og resistens.

Bakteriell resistens mot antibiotika

Antibiotika til dyr og resistens hos bakterier fra dyr – betydning for menneskers helse

Antibiotikaresistens i utviklingsland

Antibiotikabehandling av fødende med gruppe B-streptokokker?

Studentpraksis i allmennmedisin

Medisinstudentene i Oslo har en seks ukers praksisperiode i allmennmedisin. Tidligere har det vært vurdert å fjerne ordningen av økonomiske årsaker, men forslaget ble ikke vedtatt. Tall fra høsten 2007 tyder på at studentene får mengdetrening og ser bredden i faget.

Praksisperiode i allmennmedisin under medisinstudiet

Fistelrammede i Kongo

Målet med Medisinstudentenes humanitæraksjon 2007 var å forebygge gynekologiske fistler og styrke behandlingstilbudet til fistelpasienter i Den demokratiske republikken Kongo. Noen av midlene har gått til å ferdigstille en ny avdeling med to operasjonssaler og hundre sengeplasser på Panzi sykehus i Bukavu.

MedHum 2007 – hvordan har det gått?

Anbefalte artikler