Skriften på veggen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det ser ut til å være en opplest og vedtatt sannhet at forelesningene på medisinstudiet holder høy standard. Dette til tross for at det ikke finnes effektive evalueringsordninger der studentene får gitt ris og ros til sine lærere. Vår erfaring etter seks års studium er imidlertid at ved anslagsvis en tredel av forelesningene kunne man med fordel brukt tiden på lesesalen.

  Vi gjennomførte våren 2008 en uhøytidelig spørreskjemaevaluering av forelesningene på sisteåret i Oslo blant en gruppe avgangsstudenter. Fire av 18 utvalgte forelesninger, med fire ulike forelesere fra fire ulike fagfelter, fikk en gjennomsnittsskår over 5 på en skala 1 – 6. Det oppsiktsvekkende var at i alle disse ble tavle benyttet som viktigste pedagogiske virkemiddel. Ikke i noen av de fire ble det brukt PowerPoint, mens presentasjonsprogrammet ble brukt i de fleste av de 14 andre.

  Hvorfor? I selve presentasjonsverktøyet PowerPoints form forsvinner lett dybde og kontekst (1). PowerPoint-forelesere kommer ofte uforberedt; mange ser ut til å tro at det å lage en slik presentasjon i seg selv er forberedelse nok. Ofte kompenseres manglende forberedelse med en presentasjon av enorme mengder forvirrende informasjon på kort tid. Innsatsen det krever å utmeisle de viktige linjene i faget, og si noe samlende som ikke står i enhver lærebok, forsvinner. Med PowerPoint kan selv elendig undervisning se strukturert og stilig ut. Foreleserne slipper unna med høytlesning fra et lysbilde og gir studentene utskrift av PowerPoint-presentasjonen så de slipper å notere ordstrømmen (2). Slik er PowerPoint blitt tidenes mest fristende sovepute for medisinske forelesere og studenter, og ved endt studium kastes flere titalls kilo halvveis gjennomarbeidede PowerPoint-utskrifter.

  Rett skal være rett: Det har vært flere gode forelesninger med bruk av PowerPoint i løpet av studiet. Men en forelesning som består i opplesning av stikkord på en skjerm er misbruk av læringsressurser, og vi som nettopp har opplevd studiet ønsker å sende et signal om dette. Ukritisk bruk av PowerPoint forringer etter vårt syn dagens medisinstudium.

  Vårt standpunkt er at tavleundervisning oftere foregår i et riktig tempo for læring. På tavlen blir det bare tid til å presentere hovedpunkter, mens den gode muntlige fremstillingen som foregår parallelt, kan inneholde nyansene og utgjøre et skjelett for den boklige kunnskapen. Det å bruke tavle gir ikke automatisk god undervisning. Poenget er nok snarere at dagens tavleundervisere er en minoritet som gjennomsnittlig er mer bevisst sin pedagogikk enn PowerPoint-afficionadoene. Lærere har til alle tider måttet legge stor innsats bak god pedagogikk. Undervisende leger: Ikke glem tavlen som pedagogisk virkemiddel!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media