Ridning – helse og trivsel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Falch, ST

  Terapiridning

  Hesten – den firbente fysioterapeut. 143 s, ill. Oslo: Tun forlag, 2008. Pris NOK 348

  ISBN 978-82-529-3069-6

  Denne boken er å betrakte som en lærebok i terapiridning. Den retter seg mot et bredt publikum, i første rekke fysioterapeuter, ergoterapeuter, leger og annet helsepersonell, men den er med sin praktiske vinkling også egnet for funksjonshemmede og deres foreldre.

  Innholdet presenteres i åtte kapitler: terapiridning – hva og for hvem; hesten i terapiridning; hesten som terapeut; om balanse; praktiske forutsetninger for terapiridning; terapiridning og teori; oppbygning av terapitimer; erfaringer med terapiridning. Redaktør Sissel Thorson Falch har selv skrevet forordet basert på sin lange erfaring med terapiridning både som fysioterapeut og instruktør ved Edvin Kjell Thorson (EKT) rideskole og husdyrpark i Oslo.

  Temaene dreier seg i all hovedsak om teori og praktisk erfaring med hestens fortrinn til bruk i behandling av fysiske og psykiske funksjonshemninger. Det gis utfyllende eksempler på ulike pasientgruppers utbytte av terapiridning, samt detaljerte beskrivelser av oppbygning og gjennomføring av denne terapiformen. Det gjelder alt fra krav til hestemateriell og spesielle hjelpemidler til instruks for instruktører. Til tider kan dette bli for detaljerte beskrivelser som gjentas med samme ordlyd flere ganger.

  De ulike kapitlene er delvis forfattet av kapasiteter innen pediatri (Jørgen Diderichsen) og anatomi og nevrobiologi (Per Brodal), som bidrar til å høyne den faglige kvaliteten. Foreldres beskrivelser av erfaringer med terapiridning og hvordan dette har bidratt til fremgang, glede og livslyst for barna, kan være inspirerende lesing for behandlere og andre foreldre som vurderer terapiridning som et nytt og alternativt behandlingstiltak.

  Mange flotte bilder og skisser gjør boken tiltalende. Den mangler imidlertid en noe helhetlig struktur. En innledning med beskrivelse av terminologi og regelverk ville gjort leseren bedre i stand til å forstå budskapet. Det hadde også vært ønskelig med flere referanser i teksten som inspirasjon til å søke ytterligere kunnskap om denne terapiformen.

  Forfatteren har over 40 års erfaring med terapiridning. Boken vil i særdeleshet være nyttig for alle som arbeider med behandling og rehabilitering av mennesker med fysisk og psykisk funksjonshemning. Den anbefales både for læring og etterlevelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media