Positivt for sykehusene

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehusene får 6,5 milliarder kroner mer i neste års statsbudsjett. – Dette kan gi muligheter for økt og bedre pasientbehandling, sier Torunn Janbu.

  Av de økte bevilgningene til sykehusene, skal 3,9 milliarder gå til å dekke økte pensjonsutgifter til de sykehusansatte.

  – Det er bra at regjeringen følger opp prinsippet om å dekke disse kostnadene, sier Legeforeningens president.

  Torunn Janbu synes også det er gledelig at det foreslås en inntektsutjevning mellom helseregionene slik at skjevheter kan bli rettet opp innen 2010. Neste år vil Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord få inntektsøkninger på henholdsvis 243 millioner, 224 millioner og 133 millioner kroner hver. – Skjevhetene rettes opp ved hjelp av økte bevilgninger, noe som er i tråd med Legeforeningens høringsuttalelse til inntektsfordelingsutvalget, sier Janbu.

  Det foreslås også økt tilskudd til omstilling i sykehusene på 500 millioner kroner. – Det er viktig at behovet for omstillingsmidler nå er erkjent av regjeringen, noe Legeforeningen har påpekt i lengre tid, sier legepresidenten.

  Det budsjetteres med 1,5 % i økt pasientbehandlingsaktivitet. – Foreløpig vet vi ikke om dette vil føre til reell økt pasientbehandling i alle regioner. Dette må særlig vurderes i forhold til innsparingstiltakene som er i gang, sier Janbu og legger til at det også er et stort behov for utstyr, bygninger og vedlikehold av nedslitte bygninger på sykehusene rundt i landet. Legeforeningen finner ikke at det i tilstrekkelig grad er tatt høyde for dette i budsjettet.

  Rusfeltet foreslås styrket med 300 millioner kroner. – Det er behov for en betydelig satsing på rusfeltet, og en slik styrking vil komme godt med for å få til en bedre pasientbehandling. Det må også satses på kompetansebygging og forskning for å bedre behandlingstilbudet, fastslår legepresidenten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media