Oppfordrer kommunene til å styrke helsetjenesten til eldre

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen håper landets kommuner vet å bruke en betydelig del av inntektsøkningen sin neste år på helse.

De eldre vil utgjøre en stadig større del av befolkningen i årene som kommer. Det har derfor lenge vært et helsepolitisk mål å bygge ut sykehjemstilbudet slik at 25 % av befolkningen som er 80 år eller eldre skal kunne få plass.

Til tross for regjeringens løfter i omsorgsplanen, synker likevel det relative antallet sykehjemsplasser for personer over 80 år. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå var dekningsgraden 17,7 % for 2007. Legeforeningen ser derfor grunn til uro over at det fortsatt er langt frem til målet om en dekningsgrad på 25 %.

– Samtidig som antall sykehjemsplasser bør økes, må kvaliteten på det medisinske tilbudet på sykehjemmene styrkes gjennom økt legebemanning. Det er viktig å skille mellom omsorgsboliger og sykehjem. Utbygging av omsorgsboliger kan ikke erstatte sykehjemsplasser, sier Torunn Janbu.

Anbefalte artikler