Legeforeningen er 125 år i 2011

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Det blir en stor markering i Oslo i mai 2011 hvor vi vil legge vekt på å vise bredden i norsk medisin, gjennom brede publikumsrettede aktiviteter og tiltak rettet mot leger, sier generalsekretær Terje Vigen.

  Deler av jubileumskomiteen møttes for første gang i begynnelsen av oktober. Fra v. Anna Midelfart, Svein Aarseth, Einar Vie…
  Deler av jubileumskomiteen møttes for første gang i begynnelsen av oktober. Fra v. Anna Midelfart, Svein Aarseth, Einar Vie Sundal, Torunn Janbu (stående), Marit Tønder Rødland og Marte Sophie Kvittum Tangen. Foto Lise B. Johannessen

  – Vi starter arbeidet nå, men har allerede bestilt hotell med utstillingsområder, slik at de fysiske rammene er på plass for arrangementet, sier Vigen.

  Innholdet i markeringene skal meisles ut av en komité nedsatt av sentralstyret. Komiteen består av representanter for de fagmedisinske foreninger, for yrkesforeningene og for lokalforeningene. Komiteens medlemmer er Rolf S. Kirschner, Marte Sophie Kvittum Tangen, Marit Tønder Rødland, Einar Vie Sundal, Anna Midelfart og Svein Aarseth. I tillegg er president Torunn Janbu, visepresident Bård Lilleeng og generalsekretær Terje Vigen med i komiteen. Komiteen har nå startet arbeidet, og har hatt sitt første møte.

  I forbindelse med planleggingen av jubileumsarrangementet, vil det bli nedsatt flere underkomiteer. – Vi nedsetter bl.a. en utstillingskomité med ansvar for samarbeid med de fagmedisinske komiteer om utstillingsplass, promovering og publikumsmøter, og vi vil nedsette en bokkomité, hvor man skal drøfte opplegg for en bok og hvem som kan påta seg å være forfatter/redaktør av denne, forteller Vigen. Komiteen synes det er viktig med en kulturell markering av jubileet. Det vil derfor også bli nedsatt en kulturkomité, som vil vurdere underholdningsbidrag og ev. en konsert/operaaften.

  – Et slikt jubileumsarrangement er stort, og vi vil derfor ha en teknisk arrangementskomité, forteller han. – I tillegg vil vi ha et informasjonsutvalg som skal se på den siden av arrangementet. Vi må også vurdere å benytte et profesjonelt eventbyrå for å få en god ramme rundt det hele, sier Vigen.

  Han sier at man med jevne mellomrom vil holde medlemmer og tillitsvalgte oppdatert om arbeidet med jubileet. – Dette skal bli et jubileum for alle leger, og det skal markeres på den ene eller andre måten i hele landet, understreker generalsekretæren.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media