Felles møte for lokalforeningenes ansatte

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Nylig møttes sekretariatsansatte i lokalforeningene for første gang for å utveksle erfaringer.

Fornøyde sekretariatsansatte samlet på bryggen i Henningsvær. Fra v. Heidunn S. Nordtveit, Mette Ryan, Lena Stemdal, Tove Myrbakk og Anita Ingebrigtsen. Foto Lisbet T. Kongsvik

Fire av Legeforeningens lokalforeninger har sekretariatsansatte, og i september møttes de for første gang med den målsetting å skape et nettverkssamarbeid for mer systematisk erfaringsutveksling.

Hvordan skape engasjement i lokalforeningene og hvilke erfaringer man har med forskjellige tiltak, var viktige temaer på møtet. Alle lokalforeningene har kursvirksomhet, og man drøftet hvordan denne best kan tilrettelegges. Lokalforeningene har også ulike erfaringer med hvordan man kan lage spennende medlemsmøter og med hva som fenger.

Et punkt som ble viet oppmerksomhet var hvordan man kan skape engasjement slik at flere medlemmene kommer på årsmøter og medlemsmøter. Her er det valgt ulike modeller, men felles erfaringer er at der hvor temaene i tilknytning til møtet er dagsaktuelle, så kommer det flere medlemmer. Man diskuterte også hvordan man jobber med medlemsblader og nettsider.

Nettredaksjonen var til stede for å informere om Legeforeningens nye nettportal Min side og de mulighetene denne gir. Gruppen fikk allerede under møtet opprettet et eget arbeidsrom på Min side.

– De sekretariatsansatte i lokalforeningene har nå et nettverk som gir et godt grunnlag for utvidet kontakt i fremtiden, sier sekretariatsleder Mette Ryan i Oslo legeforening.

Anbefalte artikler