Dødsfall feilklassifisert i Iran

Verdens helse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Et stort antall dødsfall i Iran blir feilklassifisert i dødsårsaksregisteret. Omklassifisering fra sju uspesifikke kategorier vil øke andelen dødsfall på grunn av iskemisk hjertesykdom og cerbrovaskulær sykdom med 32 % hver og andelen dødsfall på grunn av diabetes med 68 %. Det viser en studie publisert i Bulletin of the World Health Organization (1).

  – Et stort antall dødsfall med uspesifikke årsaker i dødsårsaksregisteret kan bli omklassifisert til mer spesifikke diagnoser, hovedsakelig iskemisk hjertesykdom og slag, konkluderer Ardeshir Khosravi og kolleger.

  I landlige områder av Iran blir dødsårsaken ofte registrert ut fra intervju med familiemedlemmer.

  Fem av de vanligste dødsårsakene i registeret er uspesifikke, som «senilitet uten psykose», «ukjent» og «andre kardiovaskulære sykdommer». Forfatterne fant også langt flere dødsfall enn forventet i kategoriene «hjertesvikt» og «hypertensjon».

  Detaljerte journalnotater for 126 sykehusdødsfall som var klassifisert til sju uspesifikke eller udefinerte dødsårsaker ble vurdert. Nye dødsårsaker basert på journalnotatene ble deretter sammenliknet med informasjonen i dødsårsaksregisteret.

  Rundt 88 % av 582 dødsfall med uspesifikke diagnoser hos personer i alderen 15 – 69 år ble omklassifisert til spesifikke diagnoser, deriblant iskemisk hjertesykdom (33 %), slag (13 %) og skader (10 %). Et liknende mønster ble funnet for 738 dødsfall hos eldre (70 år og over), der ble 46 % omklassifisert til iskemisk hjertesykdom og slag.

  – Kvaliteten på dødsattestene må bli bedre. Som et minimum bør standard internasjonale dødsattester tas i bruk. Inntil dette er gjort bør ikke data fra Irans dødsårsaksregister brukes i epidemiologiske studier, konkluderer forfatterne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media