Artikkel

Bevegelsesforstyrrelser er en samlebetegnelse på en spesiell gruppe nevrologiske sykdommer som kjennetegnes ved at pasientene har for lite eller for mye bevegelser. Denne type lidelser forekommer hyppig, de aller fleste er kroniske og rammer eldre. Tidsskriftet avslutter i dette nummer en temaserie om bevegelsesforstyrrelser. Artiklene er redigert av Odd Terje Brustugun og Erlend Hem.

Fluoresceinfargede gliaceller. Tau-protein er her farget rødt og rosa. Avleiringer av tau-protein kan ses ved enkelte nevrodegenerative tilstander med parkinsonisme. Foto Science Photo Library/GV-Press/Nordicphotos

Nr. 19/08

http://www.tidsskriftet.no/tema

Anbefalte artikler