Nytt om navn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Ærespris for laboratoriemedisin

Sverre Sandberg. Foto Helse Bergen

Sverre Sandberg (f. 1950) ved Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Universitetssykehus, leder av Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS), er tildelt en internasjonal hederspris fra the Hungarian Society of Laboratory Medicine. Prisen, The International Jendrassik Award, er den mest prestisjetunge som deles ut av den ungarske laboratoriemedisinske foreningen. Den tildeles ikke-ungarere som internasjonalt har bidratt til å øke forståelsen for et spesielt felt innen laboratoriemedisinen og som i tillegg har et godt samarbeid med den ungarske foreningen. Sandberg hedres for sin innsats for å fremme prinsippene for kunnskapsbasert laboratoriemedisin og for å ha bidratt til å etablere grunnlaget for eksterne kvalitetskontrollprogrammer i Ungarn.

Ærespris for forskning på Alzheimers sykdom

Professor Harald Nygaard (f. 1938) er tildelt æresprisen til Civitan Norges forskningsfond for Alzheimers sykdom. Nygaard får prisen for sin innsats for å bedre forståelsen for hvordan pasienter med demens og spesielt Alzheimers sykdom undersøkes og behandles.

I begrunnelsen legges det særlig vekt på hans samfunnsmessige virke som lege og hans fremragende forskning innenfor fagdisiplinen aldersdemens. Nygaard har publisert en rekke artikler om eldre og demens. Han veileder doktorgradskandidater og er og har vært aktiv innenfor organisatorisk arbeid i tilknytning til Alzheimers sykdom, heter det i en pressemelding. Æresprisen er på 25 000 kroner samt et litografi.

Nye æresdoktorer i Bergen

Ved Universitetet i Bergen er det utnevnt ti æresdoktorer, alle kjente forskere som hver på sin måte har medvirket til universitetets faglige utvikling og internasjonale relasjoner.

Én av de ti er Allen J. Wilcox. Han har jobbet ved National Institute of Environmental Health Science (NIEHS) siden 1979, og er i dag seniorforsker ved den epidemiologiske avdelingen ved instituttet, opplyses det fra Universitetet i Bergen. Hans forskning innen reproduktiv helse dekker emner som fruktbarhet, fosterutvikling og fødselsskader, og han har ofte benyttet data fra norske registre, spesielt Medisinsk fødselsregister. I samarbeid med norske forskere har han spilt en viktig rolle i å utvikle epidemiologisk forskning i Bergen.

Anbefalte artikler