Høy dødelighet ved leddgikt med nakkeaffeksjon

Albert C. Paus Om forfatteren
Artikkel

Leddgiktspasienter med nakkeaffeksjon bør trolig opereres tidligere.

Studien omfattet 532 pasienter med leddgikt og subluksasjoner i cervicalcolumna (1). De var behandlet ved Oslo Sanitetsforenings Revmatismesykehus i perioden 1974 – 99. Pasientene var i gjennomsnitt 60 år, og det var 70 % kvinner. Vi ønsket å vurdere faktorer som påvirket dødelighet og valg av tidspunkt for eventuell operasjon. Indikasjon for operasjon var basert på subluksasjonens omfang, pasientens smertetilstand og om det hadde oppstått nevrologiske symptomer.

Pasientene ble fulgt opp i gjennomsnittlig 8,5 år. Av de 217 opererte døde 144 (66 %) og av de 315 som ikke ble operert, døde 137 (43 %). Overlevelsen var signifikant dårligere enn i en sammenliknbar gruppe individer (etter alder og kjønn) i normalbefolkningen (p < 0,001). Vedvarende uttalte smerter og/eller nevrologiske symptomer etter operasjonen var et dårlig prognostisk tegn (p = 0,015).

Leddgikt kombinert med nakkeaffeksjon er en alvorlig tilstand, med redusert forventet levetid. Vår tolking av dataene er at operativ behandling bedrer de lokale symptomene og øker overlevelsen hos pasienter med særdeles høy risiko. Med få per- og postoperative komplikasjoner anbefaler vi en mer liberal holding til operativ intervensjon.

Anbefalte artikler