Les mer om ...

Artikkel

Koronar CT-angiografi

Gullstandarden for anatomisk diagnostikk av koronarsykdom er invasiv koronar angiografi. Koronar CT-angiografi er en ikke-invasiv metode som med stor grad av sikkerhet kan utelukke obstruktiv koronarsykdom. Metoden er billigere og mer tilgjengelig, men innebærer høye stråledoser og mange falskt positive funn. Er undersøkelsen et alternativ til invasiv koronar angiografi?

Hjertets mysterium

Angiografi med 64-kanalers CT ved mistenkt stabil koronarsykdom

Koronar CT-angiografi

Alimemazin til barn?

Dette sedative antihistaminet benyttes ganske ofte som sovemiddel, selv om effekten og sikkerheten er mangelfullt dokumentert. Medikamentet har mange tilleggseffekter som kan være problematiske. Alvorlige bivirkninger forekommer, og den utbredte bruken hos små barn er bekymringsfull, mener artikkelforfatterne.

Er alimemazin et egnet søvnmiddel for barn?

Ufrivillige bevegelser

I dette nummer av Tidsskriftet kan du lese om dystonier, essensiell tremor og Huntingtons sykdom. Tilstandene kjennetegnes av ulike typer ufrivillige bevegelser. Ved dystoni fører langvarige muskelkontraksjoner til vridende, repetitive bevegelser og/eller abnorme stillinger. Det finnes ikke kurativ behandling, men injeksjon av botulinumtoksin har i mange tilfeller god symptomatisk effekt. Ved essensiell tremor er propranolol og primidon førstevalgspreparater. Dyp hjernestimulering kan være aktuelt ved dystonier og essensiell tremor når annen behandling ikke har tilfredsstillende effekt.

Bevegelsesforstyrrelser – hva bør gjøres?

Cervikal dystoni – diagnostikk og behandling

Primære og sekundære dystonier

Essensiell tremor

Huntingtons sykdom

Artistisk kreativitet og Huntingtons sykdom

Smerter, amming og keisersnitt

Overgangen av medikamenter til morsmelken må tas i betraktning ved smertelindring etter keisersnitt. En kombinasjon av paracetamol, ikke-steriode antiinflammatoriske midler og opioider er beste behandling, ifølge artikkelforfatterne. Er slik smertelindring til hinder for ammingen?

Må keisersnittspasienter velge mellom smertebehandling og amming?

Defibrillatorer og førsteresponsgrupper

Opp mot 70 % av alle hjertestanser skjer i hjemmet, og tiden fra hjertestans til første strømstøt blir ofte for lang. I Norge har man derfor rekruttert personer fra kommunehelsetjeneste, politi og brannvesen til såkalte førsteresponsgrupper, som ved hjertestans rykker ut med en halvautomatisk defibrillator. Deltakerne i slike grupper var motiverte og trodde på sine egne ferdigheter. Dette viser en spørreundersøkelse blant brukerne.

Motivasjon og mestringsfølelse hos brukere av defibrillatorer

Anbefalte artikler