Omfattende om amming

Heidi Haugland Om forfatteren
Artikkel

Helsing, E

Häggkvist, A-P

Amming

Til deg som vil amme. 368 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 469

ISBN 978-82-450-0456-4

Målgruppen er kvinner som vil gi sitt barn brystmelk, men Amming vil også være interessant for helsepersonell som jobber med dette samt ammehjelpere. Den er pent innbundet, med en humoristisk forside tegnet av Iben Sandemose. Det er få illustrasjoner og mye tekst, og man kan derfor få inntrykk av at den er tung å lese. Imidlertid er de illustrasjonene som finnes gode og informative. Tonen er lett og personlig, slik at det blir morsom og engasjerende lesning. Viktige poenger i de ulike kapitlene blir fortløpende oppsummert i Ammingens gylne regler. Dette letter tilgjengeligheten til stoffet ytterligere.

Det er tre hoveddeler. Den første er Forberedelser til amming. Ting du bør, men ikke må vite. Her omtales anatomi og fysiologi vedrørende amming, amming hos ulike pattedyr, morsmelkens innhold samt kosthold for ammende. Annen del – Amming i praksis. Hvordan få ammingen til? – utgjør hoveddelen, og er nok den de fleste vil finne nyttigst. Her gis konkrete råd om stort sett alle tenkelige små og store ammeutfordringer fra fødselen og til barnet skal avvennes fra brystet. Denne delen er preget av en imponerende grundighet og springer åpenbart ut fra årelang praktisk erfaring med ammende kvinner. Spesielt for denne ammeboken er at den inkluderer mindre vanlige temaer som amming av syke barn, av premature, barn med leppe-gane-spalte, Downs syndrom eller hjertefeil samt tvillinger og flerlinger. I den tredje delen – Glimt fra ammingens historie: Hva skjedde og hvorfor? – pekes det på faktorer som har påvirket ammingens opp- og nedturer i Norge og resten av verden. Dette er spennende og bevisstgjørende lesning om alt fra bruk av ammer til barnematindustriens markedsføring av morsmelkerstatning.

Etter hvert kapittel er det en referanseliste, det bidrar til tyngde og troverdighet. I tillegg er det et nyttig vedlegg med en omfattende liste over nettadresser, organisasjoner og litteratur knyttet til temaet.

Målet er å vise hvordan amming er og alltid har vært et allment fenomen blant jordens pattedyr, gi enkle råd om det generelle og det spesielle og å oppmuntre og trøste. Dette synes jeg forfatterne har lyktes med. Hovedinntrykket man sitter igjen med, er fremfor alt troen på at man som mor kan klare å amme, selv om man kan møte hindringer på veien. Samtidig viser forfatterne forståelse og respekt for dem som sliter med å få det til, og flere avsnitt er viet erfaringer fra mødre som ikke har fått det til selv om de gjerne ville. Denne omfattende boken anbefales primært som oppslagsverk for ammende, men kan naturligvis også leses fra perm til perm for de riktig interesserte.

Anbefalte artikler