Økonomisk gevinst og etiske utfordringer

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Innen 2010 er det antatt at en femdel av de globale kliniske studiene vil bli gjort i India, til en verdi av 1 milliard amerikanske dollar. Mens dette er gode nyheter for Indias økonomi, er de etiske utfordringene store.

Farmasøytiske firmaer har flere gode grunner for å forske i India: lave kostnader, en stor befolkning, hvorav mange ikke er blitt behandlet med medikamenter tidligere, godt utdannede arbeidere og en god infrastruktur. Men manglende regulering, få og dårlige etiske komiteer, fattigdom samt 50 % analfabetisme i befolkningen gjør at de etiske utfordringene er store.

Ofte blir medikamenter testet i India, for deretter å bli for dyre til at indiske pasienter har råd til dem. Det betyr også at deltakerne i studiene ofte ikke blir viderebehandlet når studien avsluttes.

I et håp om å ivareta pasientenes beste og studienes kvalitet har Indian Council of Medical Research (ICMR) startet en database over kliniske studier – The Clinical Trials Registry of India (1). Det er frivillig å registrere studier i denne databasen, men ICMR oppfordrer til at alle kliniske studier registreres i denne eller liknende databaser. 12 indiske medisinske tidsskrifter har uttalt at de fra januar 2010 ikke vil publisere studier som ikke er registrert (2).

Hvis ICMR oppnår dette, vil det også ha andre fordeler, som å gi en oversikt over mengden studier som foregår i India og hvorvidt disse studiene kan ha en positiv effekt for indiske pasienter.

Anbefalte artikler