Nytt om navn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Anders Jahres medisinske priser for 2008

Ole Petter Ottersen. Foto Eva Brænd

Anders Jahres store medisinske pris for 2008 tildeles professor Ole Petter Ottersen (f. 1955) fra Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for sin banebrytende forskning på hjernens signalmolekyler og vannkanaler. Ved bruk av unike elektronmikroskopiske teknikker har han kunnet vise spesifikke molekyler i hjernen og hvordan de deltar i kommunikasjonen mellom nerveceller. Han har også kunnet vise at hjernens celler inneholder kanaler som regulerer hjernens vanninnhold. Disse kanalene er årsak til at en skadet hjerne kan svelle og utvikle høyt trykk som kan lede til hjernedød, skriver Universitetet i Oslo i en pressemelding. Forskningen hans har gitt ny innsikt i hjernens funksjon og viktig kunnskap som kan danne grunnlag for nye behandlingsmetoder av sykdommer i hjernen. Prisen, som er på 1 million kroner, er den største innen biomedisinsk forskning i de nordiske landene og deles ut av Universitetet i Oslo.

Mahmood Amiry-Moghaddam, også han ved Universitetet i Oslo, deler Anders Jahres pris for yngre forskere med professor Jussi Taipale ved Universitetet i Helsinki. Mahmood Amiry-Moghaddam (f. 1971) har samarbeidet med Ottersen om hjernens vannkanaler og har studert hvordan de fungerer normalt og ved epilepsi og hjerneødem. Jussi Taipale har utviklet unike metoder for å analysere gener som regulerer cellenes deling og vekst. Denne forskningen gir ny innsikt i kreftcellers utvikling og kan også lede til nye behandlingsformer. Prisen er på 400 000 kroner.

Prisutdelingen skjer i Oslo 10. oktober.

Kongens sølv til Nissen

Overlege Sven William Nissen (f. 1941) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv for lang og tro tjeneste ved Nordland sentralsykehus. Nissen startet sin tjeneste ved sykehuset i 1970 og var overlege ved Anestesiavdelingen fra 1978 til han gikk av i 2008. Han omtales som en god og inkluderende leder og viste tidlig et sterkt engasjement for hele sykehuset. Takket være Nissen har Akuttmedisinsk avdeling over lengre tid hatt stabil bemanning og god rekruttering, og han tar fremdeles sin del av vaktarbeidet, skriver Fylkesmannen i Nordland.

Anbefalte artikler