Wernickes encefalopati etter fedmekirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wernickes encefalopati er en sjelden, men alvorlig komplikasjon av fedmekirurgi.

  Wernickes encefalopati skyldes akutt mangel på tiamin og kan oppstå etter 2 – 3 uker uten tiamintilførsel. Typiske symptomer er endret mental status, øyebevegelsesforstyrrelser og cerebellar dysfunksjon. I en ny systematisk oversiktsartikkel har jeg undersøkt det kliniske forløpet hos 84 rapporterte tilfeller av Wernickes encefalopati etter fedmekirurgi (1).

  Komplikasjonen oppsto innen seks måneder etter operasjonen hos 94 %. Hyppig og vedvarende oppkast var beskrevet hos 90 % av pasientene. En annen risikofaktor var intravenøs tilførsel av glukose (18 %). Tiaminkonsentrasjonen i blod var lav hos 77 %, men var målt hos få pasienter. MR-undersøkelse av hjernen hadde en sensitivitet på 47 % for å påvise tegn forenlig med Wernickes encefalopati, mens CT-undersøkelse hadde sensitivitet på 0 %. Halvparten av pasientene fikk varige nevrologiske skader. Komplikasjonen oppsto etter alle typer fedmekirurgi, og også hos pasienter som tok vitamintilskudd.

  Estimater viste at Wernickes encefalopati oppsto hos ca. 1 av 500 fedmeopererte pasienter. Dette tilsvarer 1 – 2 tilfeller årlig i Norge. Pasienter som utvikler alvorlig tiaminmangel etter fedmeoperasjon er ofte fortsatt overvektige, og leger kan derfor ha høy terskel for å oppfatte at symptomene skyldes mangelfull ernæring. Tiamin bør gis til alle pasienter som reinnlegges etter fedmekirurgi, og til alle som har uttalt og langvarig oppkast. Dette er enkel, billig, sikker og effektiv forebygging.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media