Sikring av luftveier hos personer utenfor sykehus

Per Kristian Hyldmo Om forfatteren
Artikkel

Endotrakeal intubasjon bør ikke gjøres prehospitalt av andre enn anestesiologer. Dette er en av anbefalingene i nylig publiserte skandinaviske retningslinjer.

Ufrie luftveier er livstruende, og rask og riktig håndtering har førsteprioritet. En arbeidsgruppe har i regi av Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicine (SSAI) utarbeidet retningslinjer for prehospital luftveishåndtering (1). De norske deltakerne i gruppen var Mårten Sandberg, Anders R. Nakstad og Per Kr. Hyldmo. Flere etablerte dogmer står for fall hvis retningslinjene følges.

Endotrakeal intubasjon oppfattes fortsatt som gullstandard, og allmennleger og ambulansepersonell utfører i dag prosedyren. Men farene er betydelige, og trening og erfaring er ikke tilfredsstillende. Vi anbefaler derfor at kun anestesiologer bruker metoden, og da ved hjelp av medikamenter, dersom pasienten ikke er refleksløs som ved hjertestans.

Annet helsepersonell anbefales å bruke stabilt sideleie, ev. kombinert med bag-maske-ventilasjon. Såkalt traumesideleie bør brukes der columnaskade ikke kan utelukkes. Da legges pasienten, etter å ha fått på nakkekrage, over på siden med «tømmerstokkrulle». Hodet/nakken beholdes i nøytral stilling, også når pasienten ligger på båre. Metoden undervises nå i Norge under kurs for prehospitalt personell.

Ved hjertestans bør ikke-anestesiologer velge et supraglottisk hjelpemiddel, altså en tubeliknende gjenstand som føres ned i svelget, men over epiglottis. Det finnes ulike typer, og flere ambulansetjenester har tatt i bruk en såkalt larynxtube. Larynxmaske er også et alternativ. Vi anbefaler at et supraglottisk hjelpemiddel også er tilgjengelig for anestesiologen dersom intubasjon ikke lar seg gjennomføre.

Anbefalte artikler