Les mer om ...

Artikkel

Parkinsonisme

Parkinsonisme er et motorisk symptombilde som ses ved Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme. Det er viktig å stille riktig diagnose fordi symptomutvikling og prognose er forskjellig ved de ulike typer parkinsonisme.

Ved Parkinsons sykdom opplever mange pasienter nevropsykiatriske symptomer som depresjon, synshallusinasjoner, apati, kognitiv svekkelse eller søvnforstyrrelser. Medikamentell behandling med klozapin kan være aktuelt ved hallusinasjoner, og rivastigmin bør prøves ved demens.

Subakutt forverring av rigiditet ved Parkinsons sykdom

Når symptomene ikke passer

Motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom

Nevropsykiatriske og kognitive symptomer ved Parkinsons sykdom

Atypisk parkinsonisme

Med turboen ute av drift

Hjelp ved psykososiale kriser

Ved Bergen legevakt har man etablert et gratis lavterskeltilbud til mennesker i krise. Livskrisehjelpen gir samtaler med spesialutdannede sykepleiere og vernepleiere. Slike tilbud kan muligens bidra til å avlaste en hardt presset psykiatrisk akuttjeneste. Lederskribenten mener det bør utvikles ambulante og mer differensierte akuttjenester.

Hjelp ved psykososiale kriser

Livskrisehjelpen ved en legevakt

Paradoksal effekt av antiepileptika

Antiepileptika kan i noen tilfeller føre til anfallsforverring. Medikamentindusert forverring ses selv om diagnosen er riktig og adekvat dose er gitt. Pasienten kan oppleve økt frekvens, styrke og varighet av sine ordinære anfall, men også nye anfallstyper. Slike paradoksale effekter rammer særlig barn og psykisk utviklingshemmede med alvorlige epileptiske encefalopatier. Andre mulige årsaker til anfallsforverringen bør alltid vurderes.

Anfallsforverring forårsaket av antiepileptika

Steroider ved vestibularisnevritt?

Vestibularisnevritt er den nest vanligste årsaken til otogen vertigo. Noen studier tyder på at kortikosteroider kan ha effekt. Det er imidlertid ikke vitenskapelig belegg for en generell anbefaling av slik behandling ved denne tilstanden.

Bør vestibularisnevritt behandles med kortikosteroider?

Forebygging av malaria

Barnedødeligheten i Sierra Leone er en av verdens høyeste, og mange av dødsfallene skyldes malaria. Leger Uten Grenser har i samarbeid med helsemyndighetene etablert et prosjekt med fokus på malaria, underernæring og fødselshjelp.

 I USA er det via kampanjen Nothing But Nets samlet inn penger til over to millioner malarianett, og det er blitt populært blant unge amerikanere å donere 10 dollar til kjøp av myggnett.

Til nytte eller pynt?

Populært med malarianett i USA

Malaria – en stille katastrofe

Anbefalte artikler