()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Bevegelsesforstyrrelser

  Bevegelsesforstyrrelser

  I dette nummer av Tidsskriftet starter en temaserie om bevegelsesforstyrrelser, en sykdomsgruppe kjennetegnet ved at pasientene enten har for lite eller for mye bevegelser. Disse forstyrrelsene er ofte knyttet til patologi i basalgangliene. Ved flere typer bevegelsesforstyrrelser finnes det til dels gode behandlingsmuligheter. Dyp hjernestimulering kan gi symptomatisk effekt ved Parkinsons sykdom, tremortilstander og primær dystoni. Slik avansert behandling bør vurderes når symptomene ikke lindres tilfredsstillende med medikamenter.

  Med elektroder i hjernen

  Bevegelsesforstyrrelser – et samfunnsproblem

  Bevegelsesforstyrrelser og basalganglienes funksjon

  Behandling av bevegelsesforstyrrelser med dyp hjernestimulering

  Arvelige ataksier

  Nevrosof i bevegelse

  Vareniklin i røykeavvenning

  Vareniklin i røykeavvenning

  Røykeslutt krever motivasjon, og legemidler kan øke sjansen for at man klarer å slutte. Både nikotinerstatningspreperater og bupropion har vært tilgjengelig de siste årene, og i 2006 ble enda et alternativ – vareniklintabletter – markedsført i Norge. Vareniklin binder seg til en subtype av nikotinerge acetylkolinreseptorer, og Statens legemiddelverk har klassifisert midlet som et andrevalg etter nikotinpreparater for røykeavvenning hos voksne.

  Vareniklin for røykeavvenning

  Ernæring ved hjerneslag

  Ernæring ved hjerneslag

  Rundt 90 % av dem som rammes av hjerneslag i Norge, er over 65 år. Eldre mennesker har i utgangspunktet økt risiko for ernæringssvikt. Følger av hjerneslag, som dysfagi, hemiparese eller kognitiv svikt, kan påvirke matinntaket. Har næringsdrikker og sondeernæring positiv effekt?

  Ernæring hos akutt syke eldre må bli bedre

  Ernæring til eldre med akutt hjerneslag

  Tiltak mot hjernetyveri

  Tiltak mot hjernetyveri

  I Norge er det én lege per 319 innbyggere, mot én per 50 000 innbyggere i Malawi. Aktiv rekruttering av helsearbeidere fra fattige til rike land forsterker en slik skjevfordeling. Bør denne type rekruttering forbys? Kommentarskribenten etterlyser et bindende regelverk og innføring av kompensasjonsordninger.

  Legemangel rammer fattige

  Blødningsanemi

  Blødningsanemi

  Utredning av blødning fra mage-tarm-systemet kan være krevende. I dette nummer av Tidsskriftet presenteres sykehistorien til en 68 år gammel kvinne med jernmangelanemi. Utredningen pågikk i flere år før årsaken til anemien ble avklart, men behandlingen viste seg å være enkel.

  En 68 år gammel kvinne med blødningsanemi

  Sjeldne former for gastrointestinalblødning

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media