()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvert enkelt medlem av Legeforeningen har fått sin personlige, passordbeskyttede nettside – Min side

  Medisinens utvikling og den enkelte leges fagutvikling er avhengig av kontinuerlig deling av informasjon, diskusjon og dialog. Jo mer effektiv denne kommunikasjonen er, desto bedre blir kompetanseutviklingen, samhandlingen og pasientbehandlingen. Tidsskriftets målsetting helt fra den første utgivelsen i 1881 har vært å bidra til og tilrettelegge for faglig meningsutveksling. Å formidle informasjon til medlemmene og knytte kontakt med dem er også helt avgjørende for Legeforeningen. Den enkelte lege er dessuten helt avhengig av god informasjon og kommunikasjon dersom pasientbehandlingen skal bli god.

  Både enkeltleger, Legeforeningen og Tidsskriftet har vært ivrige etter å ta i bruk ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi så snart den er blitt tilgjengelig. Her er det helt sammenfallende interesser! I dag formidles informasjonen gjennom Tidsskriftet – i trykt versjon og på nettet – og via Legeforeningens og underforeningenes nettsider. Disse informasjonskanalene vil bestå. Men det er behov for å tenke nytt, bredt og langsiktig. Å holde seg faglig oppdatert og beholde oversikten er krevende. Likeledes å holde kontakten med kolleger i faglig sammenheng og i spørsmål knyttet til for eksempel lønns- og arbeidsforhold. Det er vanskelig både fordi den medisinskteknologiske utviklingen går raskt og fordi kunnskapen blir stadig mer fragmentert og spesialisert. Og ytterligere komplisert ved at de aller fleste leger opplever et tidspress som gjør at det meste som ikke er knyttet til det daglige arbeidet, må nedprioriteres. Nå er det etablert et nytt, skreddersydd tilbud på nettet for Legeforeningens medlemmer – Min side.

  Dette er en brukerstyrt portal der den enkelte lege selv setter sammen sin nettside slik hun ønsker. Innhold og nyheter fra Legeforeningens andre nettsteder, www.legeforeningen.no og www.tidsskriftet.no, er organisert i temaer. Det finnes et tema for hver av de medisinske spesialitetene og i tillegg temaer som legeetikk og IT for leger. Brukerne bestemmer selv hvilke temaer de vil skal vises i Min side. Til alle temaene er det også et diskusjonsforum der brukerne selv kan diskutere og utveksle erfaringer. På denne måten er de selv med og lager innholdet i portalen.

  Portaler der organisasjoner og redaksjoner på utradisjonelt vis overlater mye av kontrollen til brukerne selv, er kjennetegn ved den nye generasjonen nettjenester (Web 2.0). Disse løsningene kjennetegnes også av at de får verdi når flere bruker dem og legger inn data og informasjon (1).

  I Min side får leger som er medlemmer i Legeforeningen, tilgang til å se og endre opplysninger Legeforeningen har registrert om dem. Gjennom den nye portalen får medlemmene innsyn i egne data, og kan korrigere dem. Brukerne kan velge å gjøre seg selv søkbare for andre medlemmer ved å vise navn og eventuelt opplysninger om utdanning, spesialitet og liknende i sin egen profil. På denne måten kan man danne nettverk basert på for eksempel faglige interesser eller rett og slett finne igjen en gammel kullkamerat. Tillitsvalgte i Legeforeningen vil forhåndsdefinert være søkbare med navn og kontaktinformasjon. Alle medlemmer har også enkel tilgang til sine tillitsvalgte fra et menypunkt.

  Det er lagt vekt på å gi medlemmene, og spesielt de tillitsvalgte, samarbeidsmuligheter. Foreninger og grupper kan få egne arbeidsrom der de kan dele dokumenter og diskutere rundt disse. I kalenderen kan man legge inn møteplaner. Arbeidsrommene og innholdet der vil være tilgjengelig kun for medlemmer i styret eller gruppen. Tillitsvalgte får enkel tilgang til en oversikt over medlemmer i foreningen eller gruppen de representerer (for eksempel en fagmedisinsk forening), og mulighet til å kommunisere med disse ved e-post og tekstmeldinger. Tidligere har de tillitsvalgte i stor grad vært avhengig av å kontakte Legeforeningens sekretariat for å få bistand til denne typen utsendelser.

  Mengden av informasjon i Legeforeningens nettløsninger har eksplodert. Så å si alle underforeninger har egne nettsider, og det publiseres daglig på foreningens hovedside og på Tidsskriftets. For leger kan det være en utfordring å finne relevant informasjon, selv om denne er organisert i det som for redaksjonen er logiske strukturer. Avsenderens logikk rundt organisering av innhold er sjelden den samme som mottakerens. Allerede i førstegenerasjons nettjenester viste det seg at et flertall av brukerne foretrakk å søke, fremfor å navigere seg frem til informasjon (2). Et godt søk er derfor også avgjørende for å hjelpe brukerne å finne det de er på jakt etter. I Min side gis brukerne mulighet til å søke samtidig både på Tidsskriftet og på de andre av Legeforeningens nettsider. Søkeresultatet kan deretter filtreres på blant annet nettsted og type informasjon. Organiseringen av innholdet basert på temaer i Min side fremfor for eksempel organisasjonsstruktur eller innholdsfortegnelser i papirutgaver, tror vi også vil bidra til økt gjenfinnbarhet i informasjonskaoset.

  Min side er ikke bare en ny teknologisk løsning, det er en ny måte å tenke kommunikasjon og informasjon på. Både trykt tidsskrift og informasjon publisert på nettsider representerer den samme informasjonsfilosofi: én-til-mange-kommunikasjon. Noen sitter sentralt og redigerer og bestemmer hva slags informasjon som er best og mest hensiktsmessig for den enkelte lege. På Min side blir det annerledes, der blir du selv informasjonssjef og redaktør! Du bestemmer selv hva du vil motta av informasjon – og hva du vil bidra med. Det vi har gjort sentralt, er å lage en plattform og legge til rette for muligheter vi tror vil være interessante. Vi vil selvsagt fortsette å tilrettelegge og utvikle. Men hvor god og relevant din egen side blir og hvor interessant og relevant Min side blir som felles kommunikasjonsforum for oss som kolleger, er avhengig av hvor mye den brukes og hvor mye det enkelte medlem ønsker å bidra, dele og delta.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media