Ökad förekomst av autism bland somalier – kan D-vitaminbrist spela in?

Susanne Bejerot, Mats Humble Om forfatterne

Svensk-somaliska barn har 3 – 4 gånger högre förekomst av autism i jämförelse med helsvenska barn (1). Svensk-somalierna har själva myntat begreppet den svenska sjukan för autism. Kusingifte och självvald svält under graviditeten har diskuterats som möjliga orsaker, men själva misstänker de MMR-vaccinationen. Allt färre svensk-somalier vaccineras idag. Vi anser dock att miljöfaktorer som skiljer Skandinavien från Östafrika och som drabbar somalier i större utsträckning än andra invandrargrupper bör övervägas. En sådan faktor kan vara solljus och dess effekter.

Solljus är den ojämförligt viktigaste källan för bildandet av D-vitamin i stora delar av världen. D-vitamin är avgörande för skelettuppbyggnad, men D-vitaminbrist är också relaterat till depression, benskörhet, hjärt- och kärlsjukdom, MS, diabetes, tjocktarmscancer och bröstcancer (2) samt preeklampsi. Djurstudier visar att D-vitaminbrist under fosterutvecklingen medför störd hjärnutveckling.

I Norden utgör fet fisk den viktigaste kostkällan för D-vitamin. Enligt nordiska näringsrekommendationerna bör barn och vuxna inta 300 IE/dag samt gravida och ammande 400 IE. Endast 1 % av gravida norskor intar denna dos (3) och svenskorna intar i genomsnitt 176 IE/dag. Solljuset under sommarmånaderna är tillräckligt för att bilda stora mängder D-vitamin, men hälften av svenskarna lider av D-vitamininsufficiens under vårvintern, när förrådet är slut (2).

Hos mörkhyade krävs 5 – 10 gånger mer solljus för att motsvarade mängd D-vitamin ska bildas i huden. Kombinationen täckande klädsel och mörk hy synes särskilt olycklig: Risken för extremt låga D-vitaminnivåer var sex, sju respektive åtta gånger högre för flickor med mödrar från ett arabland, Asien eller Afrika jämfört med infödda tyskar (4). En holländsk studie visade att över 90 % av de barn som fötts av beslöjade kvinnor hade D-vitaminbrist.

Ett möjligt samband mellan autism och låga D-vitaminnivåer under graviditeten har nyligen diskuterats (5) vilket skulle kunna förklara svensk-somaliernas ökade autismincidens. Högriskgrupper i befolkningen och fertila kvinnor bör rekommenderas D-vitamintillskott, 2 000 IE/dag anses säkert av Europakommissionen. Även om D-vitamintillskott inte minskar förekomsten av autism kan andra hälsovinster förväntas.

1

Barnevik-Olsson M, Gillberg C, Fernell E. Prevalence of autism in children born of Somali parents living in Sweden. A brief report. Dev Med Child Neurol 2008; 50: 598 – 601.

2

Humble M. D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott. Prevention och behandling skulle kunna ge oanade folkhälsoeffekter. Läkartidningen 2007; 104: 853 – 7.

3

Hintzpeter B, Scheidt-Nave C, Müller MJ et al. Higher prevalence of vitamin D deficiency is associated with immigrant background among children and adolescents in Germany. J Nutr 2008; 138: 1482 – 90.

4

Haugen M, Brantsæter AL, Alexander J et al. Dietary supplements contribute substantially to the total nutrient intake in pregnant Norwegian women. Ann Nutr Metab 2008; 52: 272 – 80.

5

Cannell J. Autism and vitamin D. Med Hypotheses 2008; 70: 750 – 9.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler