Kritikk med bare litt hemninger?

Pål Henriksen Om forfatteren
Artikkel

Etter å ha lest Preben Aavitslands leder «Kritikk uten hemninger» i Tidsskriftet nr. 12/2008 om Tidsskriftets eksterne fagvurderere (1), sitter jeg igjen med et spørsmål jeg kunne tenkt meg å stille redaktøren. Aavitsland skriver: «Manuskriptene vurderes vanligvis av to (…) eksterne fagvurderere. De er ukjente for forfatterne, men ikke omvendt.» (Min kursivering.) Mitt spørsmål til redaktøren blir da: Hva er fordelen med at fagvurdererne kjenner forfatterens identitet? Umiddelbart virker dette for meg å kunne gi økt sjanse for publisering for kjente forfattere og dermed mindre sjanse for de mindre meritterte forfatterne, og den slags bias er jo ikke bra. En kommentar fra redaktøren hadde derfor vært ønskelig, siden dette for meg egentlig gir mer inntrykk av «Kritikk med bare litt hemninger».

Anbefalte artikler