Medmenneskelig terapi

Nina Helene Alnes Sitek Om forfatteren
Artikkel

Huseby, T.

Just like us, only more

Stories of survival – from the psychotherapy room. 159 s, ill. Oslo: Kolofon, 2007. Pris NOK 250

ISBN 978-82-300-0332-9

Forfatteren presenterer fem psykoterapiforløp fra sin mangeårige internasjonale erfaringsbakgrunn som psykiater. Han deler Irvin Yaloms oppfatning av pasient og terapeut som «fellow travellers». Medreisende blir også leseren. Dette løfter frem et terapeutisk poeng: betydningen av å ha et medfølende vitne (i fortid eller nåtid) til ens lidelseshistorie. Terapeuten kan være dette vitnet som bidrar til at det uutholdelige blir utholdelig og at hjemsøkende traumer blir minner. Helt fra tittelen og den innledende dedikasjonen bæres boken av en dypt humanistisk innstilling til menneskelig lidelse og psykiatrien som fagområde.

Forfatteren har en psykodynamisk/psykoanalytisk orientering der pasientens livshistorie og tidlige traumer blir vesentlig i forståelsen av lidelsens art og forløsning. Pasient-terapeut-relasjonen er også av avgjørende betydning.

Dette gjenspeiles i overskriftene: «John and the trusted therapist», «Lars and the consistent therapist», «Catherine and the blushing therapist», «Jenny and the inexperienced therapist» og «Elisabeth and the frustrated therapist».

I diagnostiske termer dreier dette seg om pasienter med henholdsvis alvorlig depresjon, schizofreni, ustabil personlighetsforstyrrelse, schizoaffektiv lidelse og posttraumatisk stresslidelse samt schizofreni og posttraumatisk stresslidelse.

Vi følger terapiforløpet fint geleidet av stikkordsmessige avsnittsoverskrifter og forfatterens refleksjoner rundt problematikk og prosess. Vi får innsikt i et bredt spekter av terapeutiske grep, fra de helt enkle teknikkene til de mest komplekse. Flere av kasuistikkene er illustrert av pasientenes egne tegninger som en del av analysen. Språkføringen er levende, lettfattelig og personlig. Orienterende forklaring av sentrale fagbegreper og rasjonale er inkludert.

Forfatteren må ha utført et imponerende og skikkelig arbeid i møtet med svært alvorlig psykisk lidelse. Han fremstår ydmyk og selvkritisk. Noen av standpunktene er imidlertid kontroversielle og lite gjenkjennelige i en poliklinisk hverdag, så som omfattende fortolkning av psykotiske symptomer og at man må være forsiktig med å ta bort det psykotiske forsvaret gjennom aggressiv medisinering.

I den siste kasuistikken får vi ta del i terapeutens frustrasjon over en terapi som gjør pasienten verre, samt kvalene i ettertid over hva som kunne vært forstått annerledes. Her blir det mest slående at terapeuten i møtet med en grusom barndom og foreldrene i nåtid ikke tar inn over seg åpenbare psykopatiske trekk i tilstrekkelig grad – og fortsatt lurer på hvorfor han ikke fikk til «a bond of trust».

Konklusjonen blir at selv den mest empatiske og faglig kompetente terapeut nettopp også må romme erkjennelsen av begrensninger gitt av pasientens lidelse og egne forståelsesmodeller.

Boken er meget leseverdig for inspirasjon og utvidet forståelse i terapirommet, men det kritiske blikket må være åpent.

Anbefalte artikler