Spesialisthelsetjenesten under lupen

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har begynt arbeidet med sin nye statusrapport om utfordringer i spesialisthelsetjenesten.

  Oppstartmøte for statusrapporten fant sted i Oslo 28.8. Da møttes arbeidsgruppen som i samarbeid med sekretariatet i Legeforeningen, skal utarbeide rapporten. Rapporten skal være klar til landsstyremøtet i Bodø i juni 2009.

  Viktig bidrag

  Viktig bidrag

  – Etter foretaksreformen i 2002 har spesialisthelsetjenesten ikke funnet sin form, og det er betydelig uro i og omkring sykehusene. Både i de politiske miljøene, den sentrale helseforvaltningen og i foretakene arbeides det med å finne nye og bedre løsninger til organisering og styring av spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen ønsker å komme med et viktig bidrag i denne debatten, og vår statusrapport for 2009 skal derfor omhandle sentrale utfordringer i spesialisthelsetjenesten, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

  Arbeidsgruppen ledes av Lars Eikvar, spesialist i biokjemi og seksjonsoverlege ved Ullevål universitetssykehus. Foruten Eikvar består gruppen av Alf Andreassen, Anette Fosse, Catharina Falck, Jana Midelfart Hoff, Johan Georg Torgersen, Jon Helle, Margit Steinholt, Michael Strand, Olaug Villanger, Randulf Søberg, Stein Johansen og Tor Øystein Seierstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media