Nyttig møte med den nye helseministeren

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen møtte torsdag 14. august helseminister Bjarne Håkon Hanssen – for første gang som helseminister.

Det var et lovende første møte med helseminister Bjarne Håkon Hanssen og Torunn Janbu. Foto Helse- og omsorgsdepartementet

– Det var et åpent og konstruktivt møte, sier Torunn Janbu.

Foreningen var invitert til drøfting vedrørende et prosjekt om samhandling i helsetjenesten. Ministeren ser på utfordringene omkring samhandling som et av de viktigste områdene han vil ta fatt i. Legeforeningen ble oppfordret til aktiv deltakelse for å komme med konkrete innspill til hvordan god samhandling kan realiseres. Arbeidet planlegges avsluttet til påske 2009.

– Dette temaet har Legeforeningen engasjert seg i lenge, og vi ser frem til å bidra i prosessen, sier legepresidenten.

Anbefalte artikler