Helseministerens medspillere

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har hentet inn personer med bred erfaring til å arbeide med samhandlingsreformen.

Av de seks personene som er frikjøpt fra sine stillinger er det fire leger. Disse er: Daniel Haga, tidligere kommuneoverlege i Alta, nå medisinsk direktør i Helse Midt-Norge (f. 1948), Johannes Kolnes, spesialist i generell kirurgi, tidligere direktør i Helse Fonna (f. 1951), Odd Jarle Kvamme, fastlege på Stord, spesialist i allmennmedisin med doktorgrad i samhandling fra 2000 (f. 1950) og Helge Garåsen, kommuneoverlege i Trondheim kommune, professor II-stilling ved Det medisinske fakultet, NTNU (f. 1952). De øvrige to er samfunnsøkonom Kurt Anders Løvoll, kommunalsjef i Ålesund (f. 1967) og intensivsykepleier Aslaug Tangeraas, rådgiver innen pleie- og omsorg i Sauda, (f. 1959).

Ekspertgruppe

Bjarne Håkon Hanssen har utpekt en ekspertgruppe som skal gi råd i arbeidet med ny samhandlingsreform for helsetjenesten. Ekspertgruppen som ledes av Bjarne Håkon Hanssen, består av Kolbjørn Almlid, styreleder i Helse Midt-Norge RHF, Nadia Ansar, psykolog, Alternativ til vold, Marit Botnen, omsorgssjef i Ulsteinvik kommune siden 1992, Dagfinn Enerly, tidligere fotballspiller, som i 2008 ble kåret til årets forbilde på Idrettsgallaen, Anette Fosse, spesialist i allmennmedisin og fastlege, Øvermo Legesenter, Mo i Rana og Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementets øverste administrative leder, Stein Kaasa, professor i palliativ medisin ved NTNU, seksjonsoverlege ved Seksjon lindrende behandling, Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital og strategidirektør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet, Marit Myklebust, daglig leder, Frelsesarmeens Gatehospital i Oslo, Victor Norman, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Bergen og Karin Søraunet, ordfører i Vikna kommune og gårdbruker med melke- og kjøttproduksjon, Unn Teslo, administrerende direktør, Ringerike sykehus, utdannet sykepleier med tilleggsutdanning innen ledelse og masterstudium i modernisering av offentlig sektor og Nils Fredrik Wisløff, rådmann i Drammen kommune.

Anbefalte artikler