Generalsekretærstillingen i Legeforeningen er utlyst

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Sentralstyret er opptatt av å gjøre et grundig arbeid for å sikre at Legeforeningen fortsatt får en god generalsekretær når Terje Vigen går av med pensjon i løpet av første kvartal 2009, sier presidenten.

  Faksimile av annonse om generalsekretærstillingen som ble lyst ut 28.8. 2008
  Faksimile av annonse om generalsekretærstillingen som ble lyst ut 28.8. 2008

  Legeforeningens nåværende generalsekretær Terje Vigen går av fra sin forlengede funksjonsperiode neste år. – Sentralstyret har derfor nedsatt et rekrutteringsutvalg som består av medlemmer fra sentralstyret og representanter for ansatte i sekretariatet til å bistå og gi råd i forbindelse med ansettelse av ny generalsekretær, forteller Torunn Janbu.

  Til å bistå i rekrutteringsarbeidet har Legeforeningen engasjert et profesjonelt byrå som ekstern rådgiver og samarbeidspartner. Byrået, Aspire AS, ble valgt etter anbudsrunder og intervjuer.

  – Det er viktig at den eksterne rådgiveren har bred kunnskap om Legeforeningen som organisasjon og hva generalsekretærjobben innebærer og krever, sier Janbu.

  – Vår rådgiver har intervjuet medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet for å skaffe seg kunnskap om foreningen – og om forventninger for fremtiden. Rekrutteringsutvalget har hatt flere møter med rådgiver, og vi vil jobbe tett sammen fremover etter at stillingen lyses ut 28. august. Søknadsfristen er 19. september, forteller hun.

  Åpenhet er viktig

  Åpenhet er viktig

  – Rekrutteringsutvalget har invitert ledere av ulike organisasjonsledd i Legeforeningen til et møte for å gi informasjon om premisser for tilsetting og prosedyrer slik at dette skal være godt kjent i foreningen – og minst like viktig – for å motta og drøfte synspunkter, sier hun.

  Må være lege

  Må være lege

  – Noen forutsetninger ligger fast, sier presidenten. I henhold til foreningens lover må generalsekretæren være lege. Generalsekretæren leder sekretariatet som utøver foreningens daglig virksomhet og er foreningens forretningsfører med ansvar overfor sentralstyret. Sekretariatet er stort, med mange ansatte med høy kompetanse innen forskjellige fagområder – jus, medisin, økonomi, helsepolitikk, journalistikk mm.

  Generalsekretæren bør ha ledererfaring fra kompetansevirksomhet og evne til å videreutvikle medarbeiderne. Generalsekretæren skal også lede sekretariatet på en slik måte at valgt politisk ledelse, øvrige tillitsvalgte og medlemmer får de råd og den støtte de trenger.

  – Sentralstyret har, etter forarbeid i utvalget, vedtatt føringer for generalsekretærstillingen når det gjelder kompetansekrav, rolleforståelse og tilsettingsform. Generalsekretæren må kunne sikre en effektiv saksavvikling i sekretariatet, i en forening hvor mål og prioriterte arbeidsområder avgjøres av valgte organer. Ansvaret overfor landsstyret er i Legeforeningen klart tillagt sentralstyret, men generalsekretæren spiller en sentral rolle for i samarbeid med president å profilere og representere Legeforeningen. Stillingen byr på mange utfordringer og krever god rolleforståelse, evne til bred orientering og til å fungere samlende. Generalsekretæren må være utadvendt og kunne etablere brede kontaktflater til tillitsvalgte, medlemmer og eksterne samarbeidspartnere, sier hun.

  – Legeforeningens aktivitet er stor og omfatter faglig engasjement, utdanning, forhandlinger, etikk og i stor grad kontakt og deltakelse i helsepolitikk. Kompetanse om politisk system og samfunnsliv blir derfor viktig. Generalsekretæren har også internasjonale oppgaver.

  – Det er en utfordrende og interessant lederstilling med varierte oppgaver. Jeg håper mange leger vil søke, oppfordrer presidenten.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media